Ako pomocou 6 mysliacich klobúkov získať inovatívne riešenia a nápady

6 mysliacich klobúkov

V roku 1985 dnes už uznávaný odborník na kreativitu a tvorca konceptu laterálneho myslenia, Edward de Bono, publikoval knihu 6 mysliacich klobúkov, ktorá svetu predstavila účinnú metódu, pomocou ktorej sa viete pozrieť na problém zo 6 veľmi dôležitých pohľadov.

Základnou myšlienkou, na ktorej celá technika stojí, je, že mozog dokáže uvažovať a premýšľať o jednej veci mnohými spôsobmi, medzi ktorými viete podľa potreby prepínať. A práve ich prienikom dokážete odhaliť nové súvislosti a riešenia. Oproti tradičnému mysleniu má jednu veľkú výhodu.

Pri tradičnom myslení zvažujeme len bežné veci ako výhody, nevýhody, dáta fakty, vnútorný pocit, koncepty, princípy a postupy. Pri tom máme tendenciu argumentovať za a proti, podporovať jeden pohľad a kritizovať ostatné pohľady. Pri skupinových diskusiách je potom cieľom jediné: vyhrať debatu a pretlačiť si svoje.

Takto však vyhrávajú najlepšie odprezentované nápady, ktoré pretlačil jeden dominantný človek. Nie nevyhnutne najlepšie nápady, ktoré prinesú výsledky. No okrem toho má táto technika aj ďalšie výhody.

Výhody 6 mysliacich klobúkov

Pozeráte na vec z viacerých uhlov pohľadu, takže vám neuniknú detaily, ktoré by ste si bežne nevšimli.

Namiesto argumentácie a dokazovania 1 správneho riešenia (ktoré pritom vôbec nemusí byť správne) otvárate nové pohľady a možnosti nazerania na problém, čím odhaľujete riešenia, ktoré by ste za bežných okolností nevymysleli.

Široké využitie v rôznych oblastiach, nie ste limitovaný len jednou špecifickou.

Je to organizovaný proces, takže neskončíte niekde, kde ste nechceli s kopou nevyužiteľných nápadov, ani debatovanie a vymýšľanie neskĺzne úplne iným smerom.

Neostávate len na povrchu, ale s technikou 6 mysliacich klobúkov preskúmate problém viac do hĺbky

Zjednoduší proces kreatívneho myslenia, pretože vám umožňuje postupne prechádzať z jedného uhla pohľadu na druhý a venovať sa veciam postupne rad za radom.

Viete ich využiť individuálne aj v skupine, pri brainstormingu, riešení problémov, vo vzdelávacom procese a vysvetľovaní, pri poradách…

Základné princípy 6 mysliacich klobúkov

Pri tejto technike je myslenie rozdelené do 6 kategórií (mysliacich klobúkov). Každý klobúk je reprezentuje jeden spôsob myslenia.

Biely klobúk

Bielky klobúk reprezentuje dostupné informácie alebo informácie, ktoré je potrebné získať na vyriešenie problému.

Zameriavate sa primárne na fakty, čísla, dáta a informácie.

Otázky, ktoré si môžete klásť sú:

 • Aké informácie a dáta máme momentálne k dispozícii?
 • Aké informácie a dáta nám chýbajú?
 • Ako získame potrebné informácie a dáta?

Pri tomto myslení sa sústredíte len na fakty a dostupné informácie. Návrhy, presvedčenia, argumenty za a proti by ste zatiaľ mali odložiť stranou. Ide len a len o fakty, nič len fakty, a len fakty.

Žltý klobúk

Tento klobúk reprezentuje optimizmus pozitívne aspekty.

Zameriavate sa na výhody možného riešenia, jeho uskutočniteľnosť a ako ho možno dosiahnuť.

Otázky, ktoré si môžete klásť sú:

 • Aké benefity prináša toto riešenie?
 • Prečo je toto riešenie výhodnejšie ako ostatné?
 • Akým prínosom bude toto riešenie?
 • Akým spôsobom môžeme uskutočniť toto riešenie?

Ľudia majú často tendenciu zavrhovať nápady, lebo sa na prvý pohľad zdajú nereálne. Veľa skvelých nápadov tak spočiatku vyzeralo. No neskôr sa ich podarilo uskutočniť vďaka vytrvalosti a presvedčeniu, že sa to dá. Spôsob realizácie nie je vždy očividný. Preto ľudia ostanú pri zabehaných veciach, na ktoré sú zvyknutí. Preto výhody a možnosti realizácie treba cieľavedome hľadať.

Čierny klobúk

Čierny klobúk reprezentuje usudzovanie, obozretnosť, opatrnosť a ohodnocovanie.

V tomto momente nastáva okamih, kedy môžete zvažovať alternatívy a návrhy kriticky a logicky. Premýšľate nad tým, prečo nejaký návrh nesúhlasí s faktami a zisteniami, doterajším skúsenostiam alebo zaužívanému procesu.

Otázky, ktoré si môžete klásť sú:

 • Čo všetko sa môže pokaziť?
 • Prečo toto riešenie je nerealizovateľné?
 • Aké podmienky nie sú splnené, aby riešenie mohli byť realizovateľné?
 • Môžeme si dovoliť náklady na čas/peniaze?
 • Máme dostatočne skúsených/vzdelaných ľudí a zdroje, aby sme to dotiahli do konca?
 • Umožňujú nám obmedzenia vo firemných procesoch/zákonoch uskutočniť to?

Vymyslieť nápad nie je taký problém. Viete si sadnúť a vymyslieť veľa vecí. Ale pri tom kreativita nekončí. Skutočná výzva býva zrealizovať nápady, pretože nie vždy všetko ide hladko. Musíte čeliť prekážkam a na ceste hrozí veľa chýba. Často drahých chýb. Preto čierny klobúk vie byť veľmi užitočný. Vie vás dopredu pripraviť na nečakané veci ak má nápad potenciál. Tiež vám umožňuje ohodnotiť nápady, takže viete povedať, do ktorých je zbytočné sa pustiť.

Červený klobúk

Červený klobúk predstavuje intuíciu, emócie, pocity a tušenia.

V tejto fáze pozeráte na svoje dojmy bez potreby logicky ich odôvodniť alebo vysvetliť.

Môžete o veci hovoriť nasledovnými spôsobmi:

 • Môj prvotný dojem z toho je…
 • Mám tušenie, že…
 • Intuícia mi navráva, že
 • Príde mi to ako keby…

Pozerať na veci z tohto pohľadu je dôležité preto, lebo asi každému sa už v živote stalo, že mal z niečoho dobrý alebo zlý pocit, ale nevedel logicky odôvodniť, prečo to tak bolo. Niekdy tieto dôvody spočiatku nevidíme, iba vnímame a nevieme vysvetliť. Potvrdíme si ich alebo vyvrátime až časom s novými zisteniami a skúsenosťami. Či už nám tieto tušenia vyjdú alebo nie, je dobré si ich povedať. Nikdy neviete, kedy vyjde.

Zelený klobúk

Tento klobúk reprezentuje kreatívne myslenie, tvorbu nových nápadov, nových alternatív a nových spôsobov nazerania na problém. Je primárne zamerané na návrhy potenciálnych riešení, objavovanie nových možností a prístupov, zmeny a nabúranie statusu quo.

Otázky, ktoré si môžete klásť sú:

 • Sú ešte nejaké návrhy/nápady/alternatívy?
 • Dá sa to urobiť aj inak a lepšie/rýchlejšie/ľahšie?
 • Existuje aj iné vysvetlenie?

Odporúčané čítanie: Ako s divergentným myslením vymyslieť viacero alternatív

Modrý klobúk

Tento klobúk zohráva kľúčovú úlohu. Myslenie nie je len náhodný proces. Čím viac organizovaný je, tým je viac efektívny. Ak vám myseľ skáče z jednej veci na druhú, nikdy sa nikam poriadne nepohnete. No ak máte celý proces pod kontrolou a udržujete smer, budete napredovať.

Preto je potrebné mať dohľad nad celým procesom a striedaním jednotlivých spôsobov myslenia.

Úlohou držiteľa tohto klobúku je:

 • Nepozerať na to, o čom sa premýšľa, ale ako sa o tom premýšľa
 • Nastaviť smerovanie stretnutia a navrátiť správny smer, keď sa ľudia v skupine odchýlia od cieľa
 • Navrhnúť nové možnosti nazerania na problém
 • Robiť sumár jednotlivých návrhov, postrehov a pohľadov

 

Ako vyzerá 6 mysliacich klobúkov v praxi

V závislosti od situácie môžete použiť niektoré klobúky skôr, iné neskôr. Väčšinou sa ale môžete pri 6 mysliacich klobúkoch riadiť nasledovnou štruktúrou:

Krok č. 1: Povedzte známe fakty (biely klobúk)

Krok č. 2: Vymyslite potenciálne riešenia (zelený klobúk)

Krok č. 3: Zvážte pre (žltý klobúk) a proti (čierny klobúk)

Krok č. 4: Zvážte dojmy a pocity možných riešení (červený klobúk)

Krok č. 5: Dajte to celé dokopy (modrý klobúk)