Vybrané slová po M (kompletný sprievodca)

Stáva sa vám niekedy, že vás zaskočí pravopis niektorých vybraných slov po m? Zrazu ste si neni istí, či napísať v zámene my mäkké i alebo ypsilon? Nebojte sa, ste na správnej adrese. Prehľadne si vysvetlíme každé vybrané slovo, zadefinujeme si jeho význam, odvodené slová, ktoré vám pomôžu ľahšie sa pri písaní orientovať, a prakticky si tieto znalosti demonštrujeme na vybraných príkladoch. Ste pripravení? Tak môžeme ísť na to.

 

MY

 • zámeno osobné substantívne, označuje skupinu, ktorá je tvorená z hovoriaceho a jednej alebo viacerých osôb
 • odvodené slová: v tomto prípade neexistujú

 

ZAPAMÄJTE SI!

K jednej z najčastejších chýb, ktoré ľudia pri písaní tohto zámena býva práve dvojica my a mi. Aký je medzi nimi rozdiel? Poďme si to v krátkosti rozobrať. Tvar my s ypsilonom sa používa, keď hovoríme o skupine ľudí, ktorej súčasťou sme aj my, zatiaľ čo tvar mi s mäkkým i sa používa v datíve jednotného čísla. Ide o krátky tvar.

 

Príklady:

My sme tí, ktorí utrpeli najväčšie straty.

My všetci sme to počuli a vôbec sa nám to nepáčilo!

V škole sme zostali len my a jedna profesorka.

Ublížil mi a ani sa mi neospravedlnil.

Povedala som mu, aby mi to podal, tak to aj urobil.

 

MYKAŤ SA

 • sloveso, šklbať sa, robiť prudké pohyby
 • odvodené slová: myknúť (dokonavý vid), mykanie, pomykov

 

ZAPAMÄJTE SI!

Sloveso mykať sa sa nápadne podobá na sloveso mihať sa, v ktorom píšeme mäkké i aj napriek tomu, že ich význam je veľmi podobný.

 

Príklady:

Stanislav sa nekontrolovateľne mykal, nevedeli sme, čo sa s ním deje.

Včera si sa pri tom tanci riadne mykala.

Pes sa mu myká z reťaze, hrozí, že ujde.

 

MÝLIŤ SA

 • sloveso, nemať pravdu, byť na omyle
 • odvodené slová: pomýliť sa, zmýliť sa, mýliť si, omyl, mylný

 

Príklady:

Môj otec si nikdy nechce priznať, že mýli, aj keď nemá pravdu a všetci to vedia.

Mýliť sa je ľudské.

Po hodine matematiky som si uvedomila, že som sa v dvoch príkladoch pomýlila.

 

MYSLIEŤ

 • sloveso, uvažovať, premýšľať nad niečím
 • odvodené slová: myšlienka, myslieť si, myslenie, pomyslenie, pomyslieť si, namyslený, domýšľavý, premyslený

 

Príklady:

Myslela som naňho celú noc, tak veľmi mi chýbal.

Všetci si o Irene myslia, že je namyslená.

Bankoví lupiči prišli s mimoriadne premysleným plánom, ktorý sa im nakoniec vydaril.

 

UMÝVAŤ SA

 • sloveso, očistiť sa, zbaviť sa špiny a nečistôt
 • odvodené slová: umyť sa, zmyť, umývačka, pomyje, umývadlo, umytý

 

Príklady:

Bezdomovci sa väčšinou neumývajú, lebo nemajú prístup k umývadlu.

Pozri sa, ako krásne som umyla riad.

Na čo si mama kúpila umývačku riadu, keď stále umýva riady ručne?

 

MYDLO

 • podstatné meno, prostriedok určený na umývanie rúk, tváre, tela, na pranie a čistenie
 • odvodené slová: mydlový, mydielko, mydelný, namydlený

 

Príklady:

Prečo si mi nekúpil dve mydlá, ale iba jedno?

Deti sa hrali s mydlovými bublinami.

Renáta nemá rada, keď sa musí umývať parfumovaným mydlom.

 

MYŠ

 • podstatné meno, menší hlodavec, ktorý robí škodu na poliach a aj v domoch
 • odvodené slová: myší, myšací, myška, myšička

 

Príklady:

Farmári sa sťažovali na to, že im myši zničili celú úrodu.

Poznáš rozprávku o myšacom kožúšku?

Denis sa rozhodol myšku odniesť a vypustiť do prírody.

 

ŠMÝKAŤ SA

 • sloveso, posúvať sa po nejakej ploche, trieť sa
 • odvodené slová: šmyknúť, šmyk, šmykľavý 

 

Príklady:

Daj si pozor, aby si sa nepošmykol na tej podlahe, práve som ju umyla!

Vodič kamiónu dostal na zľadovatelej diaľnici šmyk a narazil do zvodidiel.

Šmykľavý povrch vie byť veľmi nebezpečný.

 

HMYZ

 • podstatné meno, drobné článkonožce, ktoré majú tri páry nôh
 • odvodené slová: hmyzí, hmyzový

 

Príklady:

Eva neznáša hmyz, má z neho fóbiu.

Rozhodla som sa zničiť všetok škodlivý hmyz na záhrade.

Tibora už odmala fascinovalo hmyzie telo, preto sa vždy tešil na biológiu.

 

ŽMÝKAŤ

 • sloveso, 1. odstreďovaním zbavovať niečo tekutiny, vody; 2. vykorisťovať, zdierať niekoho
 • odvodené slová: vyžmýkať (dokonavý vid)

 

Príklady:

Neznášam žmýkanie mokrej handry, ktorou umývam podlahy.

Prečo si to včera nevyžmýkal?

Teodor je šikanátor, žmýka z detí na ihrisku peniaze.

 

PRIEMYSEL

 • podstatné meno, malovýroba niektorých spotrebných predmetov, odvetvie hospodárstva, ktoré sa zaoberá ťažbou surovín a ich spracovaním
 • odvodené slová: priemyselník, priemyselný, priemyslový

 

Príklad:

Čiastočné oživenie priemyslu nemusí trvať dlho.

Na hodine občianskej náuky sme museli každý rozprávať päť minút na tému 

Slovensko a priemysel.

Vplyv pandémie sa odrazil aj na minuloročnej štatistike.

 

MYJAVA

 • vlastné podstatné meno, názov slovenskej obce a rieky
 • odvodené slová: Myjavčan, Myjavčanka, staromyjavský, myjavský

 

Príklady:

Moja prababička pochádza z malebnej dedinky, ktorá sa volá Myjava.

Akým právom sa považuješ za Myjavčana?

Maroš mal taký zvyk, že každý rok navštívil myjavský jarmok.

 

MÝTO

 • podstatné meno, 1. poplatok, ktorý musia ľudia platiť za používanie ciest a mostov; 2. názov slovenskej obce (Mýto pod Ďumbierom)
 • odvodené slová: mýtny, Mýťan, mýtnik

 

Príklady:

Nikdy som nebola v dedine Mýto pod Ďumbierom, neurobili by sme si tam výlet?

Keď som prechádzala talianskymi cestami, zabudla som zaplatiť mýto.

Na mýtnici stál mýtnik a vyberal mýto.

 

MYS

 • podstatné meno, výbežok pevniny smerujúci do mora
 • odvodené slová: mysy

 

Príklady:

Mys dobrej nádeje sa nachádza v Južnej Afrike. 

Dobrodruh sa rozhodol oboplávať skalnaté mysy.

Na pobreží sú mimoriadne príkre mysy, dávajte si pozor.

 

ZAPAMÄJTE SI!

Slová mys a miss vyslovujeme rovnako, no ich význam a písanie sa od seba odlišujú. Miss píšeme s mäkkým i, je to slovo prebrané z anglického jazyka a znamená slovo slečna.

 

ZAMYKAŤ

 • sloveso, 1. niekoľkokrát myknúť, zatriasť; 2. zavrieť v uzamknutom priestore
 • odvodené slová: vymykať sa, odomykať

 

Príklady:

Petra zamykala hlavou, ale neviem, či to znamelo súhlas alebo nesúhlas.

Každý vie, že dedinský mafián zamyká zbraň do trezoru.

Práve som si varila kávu, keď niekto začal odomykať dvere.

 

HMÝRIŤ SA

 • sloveso, rýchlo sa pohybovať, mrviť sa, hemžiť sa
 • odvodené slová: hmýrenie

 

Príklady:

Čo ti je, keď sa neustále nervózne hmýriš?

Deti sa na ihrisku hmýrili ako také mravce.

V mláke sa hmýrilo veľa žubrienok.

 

PRIESMYK

 • podstatné meno, hlboké a väčšinou úzke údolie, ktoré vedie cez horský hrebeň
 • odvodené slová: priesmykový

 

Príklady:

Na namáhavej túre v Nepále sme museli prejsť cez nejeden priesmyk.

Vieš, kde sa nachádza Dukliansky priesmyk?

Údolie lemovali samé priesmyky.

 

ZMYSEL

 • podstatné menom, význam, hlavná pointa, konečný dôvod
 • odvodené slová: zmyselný, zmyslový

 

Príklady:

Povedz mi, aký zmysel malo vynadať mu?

Učiteľka slovenského jazyka sa nás na literatúre pýtala na hlavný zmysel rozprávky.

Olívia má zmysel pre poriadok.