Vybrané slová po B (kompletný sprievodca)

Potrebujete si oprášiť svoju znalosť vybraných slov po m? Potom ste na správnej adrese. Ponúkame vám kompletného sprievodcu s konkrétnymi príkladmi vybraných slov pod ktorými uvádzame ich význam a odvodené slová, ktoré vám uľahčia zapamätanie si ich gramatiky. Nevyhneme sa ani najčastejším chybám, ktoré sa pri používaní vybraných slov môžu pritrafiť komukoľvek.

Poďme na to!

 

BY

 • častica, súčasť niektorých spojok a častíc a tvaru podmieňovacieho spôsobu
 • vyjadruje podmienenosť realizácie alebo platnosti deja
 • odvodené slová: aby, akoby, keby, žeby, čoby

 

Príklady: 

Niežeby som to odcudzovala, no mám z toho zlý pocit.

Keby si to videl, aj ty by si odtiaľ ušiel.

Ak to neurobíš, pôjdem domov.

 

ABY

 • podraďovacia spojka, uvádza vetu (napr. účelovú, príčinnú, dôsledkovú, spôsobovú atď…)
 • odvodené slová: abyže

 

Príklady:

Daj si pozor, aby si nespadol.

Nie som dieťa, aby si ma neustále poučovala.

Do Tatier vyrazili ešte pred svitaním, aby tam stihli východ slnka.

 

BYĽ

 • podstatné meno, stonka, nedrevnatá časť rastliny
 • odvodené slová: byľka, bylina, bylinkárstvo, bylinožravec

 

Príklady: 

Keď som bola malá, stará mama ma učila rozpoznávať rôzne byliny.

Daj si pozor, aby si šalvii nezlomil byľ.

V minulosti bolo veľmi vychýrené bylinkárstvo.

 

BYSTRÝ

 • podstatné meno, rýchlo a dobre reagujúci, majúci rýchly postreh, rýchly, prudký
 • odvodené slová: bystro, bystrosť, bystrozraký

 

Príklady:

Ten chlapec, ktorý býva oproti nášmu domu, je mimoriadne bystrý.

Bystrosť je tvoja najvýnimočnejšia vlastnosť, preto som s tebou rada v tíme.

Najobľúbenejšia odroda sliviek je bystrická, ktorú pestujeme aj my.

 

BYSTRICA

 • podstatné meno, slovenské mestá a dediny, napr. Banská Bystrica, Nová Bystrica, Považská Bystrica
 • odvodené slová: Bystričan (obyvateľ Bystrice), Bystrička, bystrický

 

Príklady:

Náš učiteľ geografie pochádza z malebnej dedinky Nová Bystrica.

Vyrastala v Banskej Bystrici, no za Bystričanku sa nikdy nepovažovala.

Podľa najnovších výskumov je rieka Bystrica jednou z najčistejších na Slovensku.

 

BYTČA

 • vlastné podstatné meno, slovenské mesto
 • odvodené slová: bytčiansky, Bytčica, Bytčan

 

Príklady:

V okolí mesta Bytča sa nachádza majestátny hrad Hričov.

Keď prídeš k nám na návštevu, ukážem ti nádherný bytčiansky zámok.

Bytčania sú veľmi milí a vľúdni ľudia, ktorí sú vždy ochotní pomôcť.

 

BYŤ

 • sponové sloveso, existovať, žiť, jestvovať, vyskytovať sa
 • odvodené slová: bytie, blahobyt, bývať, živobytie, obydlie, bydlisko, byt, nábytok, dobytok, dobyvateľ, dobývať

 

ZAPAMÄJTE SI!

K jedným z najčastejších chytákov v každom správnom diktáte býva práve dvojica byť – a biť. Viete, aký je medzi nimi rozdiel? Poďme si to v krátkosti rozobrať. V oboch prípadoch ide o slovesá. Význam slovesa byť sme si zadefinovali vyššie, no čo sa stane s týmto slovom, keď sa ypsilom zrazu zmení na mäkké i? Sloveso biť používame vtedy, keď chceme vyjadriť význam trestať bitkou, udierať, narážať, búšiť. Toto pravidlo platí aj pri odvodených slovách, napr. dobiť (utĺcť).

 

Príklady:

Ondrej by chcel byť doktorom, lenže sa bojí krvi.

Keby som tak mohla byť taká odvážna, aká si bola vtedy ty!

Byť prekladateľom si vyžaduje ovládať jazyky.

Starší žiak dobil mladšieho a utiekol preč.

Prečo si zbil toho psa?

 

NÁBYTOK

 • podstatné meno, predmet, vec na zariadenie miestnosti
 • odvodené slová: nábytkár, nábytkový

 

Príklady:

Bola si si už kúpiť nábytok do tvojho nového bytu?

Ľubo zdelil po otcovi starožitný nábytok.

Moja mama si objednala zbytočne drahú firmu zaoberajúcu sa sťahovaním nábytku.

 

BYDLISKO

 • podstatné meno, miesto, kde človek trvalo žije
 • odvodené slová: bydlo

 

Príklady:

Policajt chcel vedieť adresu jeho trvalého bydliska.

Keď som sa odsťahovala do Košíc, musela som si zmeniť trvalé bydlisko.

 

BÝVAŤ

 • sloveso, byť ubytovaný, mať trvalé miesto bydliska
 • odvodené slová: obyvateľ, obyvateľstvo, bývanie, obývačka

 

Príklady:

Zmätený pacient si nevedel spomenúť, kde býva.

Koľko obyvateľov žije v Bratislave?

Katarínine najobľúbenejšie miesto v celom novom dome je práve útulná obývačka.

 

PRÍBYTOK

 • podstatné meno označujúce byt, dom, miesto, kde človek žije
 • odvodené slová: byt

 

Príklady:

Africké príbytky sa odlišujú od tých našich.

Peter sa rozhodol skrášliť príbytok tak, že ho namaľoval na béžovo.

Rodina, ktorá prišla kvôli požiaru o všetko, žije v dočasnom príbytku blízko obecného úradu.

 

DOBYTOK

 • podstatné meno, úžitkové domáce zvieratá, napr. kravy, ovce, kozy, sliepky
 • odvodené slová: dobytčí

 

Príklady:

Lucia vždy túžila chovať na farme veľa dobytku.

Farmár už od skorého rána ohraďoval pasienky pre dobytok, aby mu neušiel počas jeho neprítomnosti.

Včera ma môj otec zobral so sebou na trhy, aby sme kúpili krmivo pre dobytok.

 

DOBYŤ

 • sloveso, zmocniť sa, ovládnuť niečo, s úsilím dosiahnuť
 • odvodené slová: dobýjať (nedokonavý vid), vydobyť

 

Príklady:

Film Titanic dobyl rebríček obľúbenosti za necelé dva týždne po jeho premiére.

Ceasar rozdelil svoje vojsko, lebo chcel dobyť severnú a západnú Galiu.

Moje srdce nikdy nedobyješ.

 

OBYČAJ

 • podstatné meno, ustálený zvyk, spôsob
 • odvodené slová: obyčajný, obyčaje, neobyčajný, obyčajový

 

Príklady:

U nás je taká obyčaj, že sa pred jedlom vždy spoločne pomodlíme.

V každom slovenskom kraji vládnu iné obyčaje.

Môj dedko sa do smrti držal starých obyčajov.

 

KOBYLA

 • podstatné meno, samica koňa alebo iných nepárnokopytníkov
 • odvodené slová: kobylí, kobylôčka, kobýľa

 

Príklady:

Moja prvá vlastná kobyla sa volala Emma.

Malé koníky zbožňujú kobylie mlieko.

V ohrade bolo asi desať rôzne sfarbených kobýl. 

 

BÝK

 • podstatné meno, 1. samec hovädzieho dobytku, 2. zvieratníkové súhvezdie severnej oblohy, 3. zvieratníkové znamenie
 • odvodené slová: býčí, býček, byko, býčko

 

Príklady:

Brat Paľo sa odjakživa bál statných býkov, ktoré choval náš dedo.

Sused predáva dvoch býkov za vysokú cenu.

Býčie mäso nechutí len tak niekomu.

 

BYVOL

 • podstatné meno, veľký párnokopytník s obrovskými rohmi, využíva sa ako ťažné zviera
 • odvodené slová: byvolí

 

Príklady:

Byvol africký na vás zapôsobí majestátnym a veľkolepým dojmom.

Podľa očividných svedkov na bezbranného človeka zaútočilo stádo byvolov.

Byvol vodný je trochu ťažší a vyšší ako byvol africký.

 

ÚBYTOK

 • podstatné meno, ubudnutie, zmenšenie množstva
 • odvodené slová: úbytkový

 

Príklady:

Farma zaznamenala obrovský úbytok hydiny, no nikto nevie príčinu.

Úbytok zamestnancov v továrni vyvolal obrovskú paniku.

Pri miernej dehydratácii som zacítila úbytok energie.

 

PREBYTOK

 • podstatné meno, presah potrebného množstva
 • odvodené slová: nadbytok, prebytkový

 

Príklady:

Roľníci rozdali prebytkové plodiny obyvateľom dediny za malý peniaz.

V prebytkovej ekonomike sa vyrobí viac výrobkov, ako je obyvateľstvo schopné spotrebovať.

V dnešnej rýchlej dobe pociťujeme prebytok všetkého.

 

ZBYTOČNÝ

 • prídavné meno, taký, ktorý nie je potrebný, je bezúčelný
 • odvodené slová: zbytočne, zbytočnosť

 

Príklady:

S kamarátmi sme sa pohádali pre úplne zbytočnosti.

Nezmyselná vojna priniesla zbytočné obete na ľudských životoch.

Zbytočne som tu prišla, mohla som ostať doma.