Kedy sa píše tvrdé Y po L? (kompletný zoznam)

Písmeno L je veľmi svojské. Ide o tvrdú spoluhlásku, no keď k nemu pridáme mäkčeň, vyslovuje sa mäkko a mäkko sa vyslovuje aj v prípade, keď pri ňom stojí samohláska e, alebo i. V dnešnej dobe sa však už zabúda na mäkkú výslovnosť, preto nás môže gramatika niekedy zaskočiť. Kvôli týmto pravidlám môže často dochádzať…

Dočítajte sa viac →

Vybrané slová po Z (kompletný sprievodca)

Potrebujete si oprášiť svoju znalosť vybraných slov po z? Potom ste na správnej adrese. Ponúkame vám kompletného sprievodcu s konkrétnymi príkladmi vybraných slov pod ktorými uvádzame ich význam a odvodené slová, ktoré vám uľahčia zapamätanie si ich gramatiky. Nevyhneme sa ani najčastejším chybám, ktoré sa pri používaní vybraných slov môžu pritrafiť komukoľvek. Poďme na to!…

Dočítajte sa viac →

Vybrané slová po V (kompletný sprievodca)

Stáva sa vám niekedy, že vás zaskočí pravopis niektorých vybraných slov po v? Nebojte sa, ste na správnej adrese. Prehľadne si vysvetlíme každé vybrané slovo, zadefinujeme si jeho význam, odvodené slová, ktoré vám pomôžu ľahšie sa pri písaní orientovať, a prakticky si tieto znalosti demonštrujeme na vybraných príkladoch. Ste pripravení? Tak môžeme ísť na to.…

Dočítajte sa viac →

Vybrané slová po S (kompletný sprievodca)

Potrebujete si oprášiť svoju znalosť vybraných slov po s? Potom ste na správnej adrese. Ponúkame vám kompletného sprievodcu s konkrétnymi príkladmi vybraných slov pod ktorými uvádzame ich význam a odvodené slová, ktoré vám uľahčia zapamätanie si ich gramatiky. Nevyhneme sa ani najčastejším chybám, ktoré sa pri používaní vybraných slov môžu pritrafiť komukoľvek. Poďme na to!…

Dočítajte sa viac →

Vybrané slová po R (kompletný sprievodca)

Stáva sa vám niekedy, že vás zaskočí pravopis niektorých vybraných slov po r? Nebojte sa, ste na správnej adrese. Prehľadne si vysvetlíme každé vybrané slovo, zadefinujeme si jeho význam, odvodené slová, ktoré vám pomôžu ľahšie sa pri písaní orientovať, a prakticky si tieto znalosti demonštrujeme na vybraných príkladoch. Ste pripravení? Tak môžeme ísť na to.…

Dočítajte sa viac →

Page 1 of 33