Vybrané slová po Z (kompletný sprievodca)

Potrebujete si oprášiť svoju znalosť vybraných slov po z? Potom ste na správnej adrese. Ponúkame vám kompletného sprievodcu s konkrétnymi príkladmi vybraných slov pod ktorými uvádzame ich význam a odvodené slová, ktoré vám uľahčia zapamätanie si ich gramatiky. Nevyhneme sa ani najčastejším chybám, ktoré sa pri používaní vybraných slov môžu pritrafiť komukoľvek.

Poďme na to!

 

JAZYK

 • podstatné meno, 1. jeden z orgánov ľudskej reči, orgán chuti, ktorý sa nachádza v ústach; 2. sústava vyjadrovacích znakov jedného spoločenstva, ktoré ho používa na dorozumievanie; 3. veci, ktoré sa podobajú úzkemu podlhovastému tvaru
 • odvodené slová: jazykový, jazykovo, jazýček, jazyčisko, jazýčkový

 

Príklady:

Nevyplazuj na mňa jazyk, lebo dostaneš po zadku!

Počkaj, musím si napraviť jazyk v topánke.

Martin má veľmi maškrtný jazýček, zjedol by čokoľvek, hlavne, keď je to niečo 

sladké.

 

NAZÝVAŤ SA

 • sloveso, dať niečomu meno, pomenovať
 • odvodené slová: nazývaný, nazývajúci

 

Príklady:

Ako sa nazýva táto rastlina?

Tí dvaja sú takí divní, ešte sa aj nazývajú úplne divnými menami.

Program, ktorý som absolvoval, sa nazýval: bojujeme proti fajčeniu.

 

OZÝVAŤ SA

 • sloveso, ohlasovať sa, dávať na vedomie svoju prítomnosť, slovne reagovať
 • odvodené slová: ozývajúc sa

 

Príklady:

Povedz mi, na čo sa ozývaš, keď nevieš odpoveď?

V škôlke sa ozýval detský plač.

Leopold mi povedal, že sa mi nerád ozýva ako prvý.

 

PREZÝVAŤ

 • sloveso, dávať niekomu alebo niečomu prezývky
 • odvodené slová: prezývka, prezývaný

 

Príklady:

Máš nejakú prezývku?

Ako zvykneš prezývať svojho psa?

Kamaráti ju prezývali včela, pretože tieto zvieratka nadovšetko milovala.

 

VYZÝVAŤ

 • sloveso, prikazovať niekomu urobiť niečo
 • odvodené slová: vyzývateľ, vyzývaný

 

Príklady:

Učiteľ ju vyzval, aby umyla tabuľu.

Psa som vyzval do obrannej pozícii.

Petru som vyzvala na súťaž.

 

POZÝVAŤ

 • sloveso, vyzvať niekoho na niečo, napr. na návštevu, na koláč
 • odvodené slová: pozývaný, pozývajúci

 

Príklady:

Svokra ma pozýva k sebe domov, asi by som to mala prijať.

Prečo na oslavu pozývaš samých divných ľudí?

Ľudí, ktorých mám rada, vždy pozývam na koláč.

 

VZÝVAŤ

 • sloveso, uctievať
 • odvodené slová: vzývajúci, vzývanie

 

Príklady:

Akého boha vzývaš?

Naša učiteľka umenia a kultúry vždy vzývala krásu ženy.

Ako sa časuje sloveso vzývať?

 

ZAPAMÄTAJTE SI!

Všetky vyššie spomenuté slovesá sa až nápadne podobajú na názov činnosti, kedy široko otvárame ústa pri hlbokom vdýchnutí a vydýchnutí. Ide o prejav našej únavy. Áno, ide o zívanie, ktoré sa vždy píše s mäkkým i, rovnako ako aj sloveso zívnuť si.