Tomáš Baťa citáty: 34 nadčasových výrokov nielen o podnikaní

Tomáš Baťa citáty a výroky

 

“Náš život je jediným predmetom na tomto svete, ktorý nemôžeme považovať za svoje súkromné vlastníctvo, pretože sme k jeho vybudovaniu nijako neprispeli. Bol nám len darovaný s povinnosťou odovzdať ho potomkom znásobený a zdokonalený.”

 

“Len na tom poli sa rodí obilie, po ktorom samotný farmár za pluhom chodí.”

 

“Akonáhle zistíme, že sme hlúpi, je to krok vpred.”

 

“Kto sa naháňa za peniazmi, nikdy ich nedobehne. Starajte sa o svoju prácu, robte ju lepšie ako váš sused. Peniaze prídu k vám.”

 

“Hovorme činmi.”

 

“Robme hoc aj tú najobyčanejšiu vec na svete, ale robme ju najlepšie na svete.”

 

“Bez odvahy niečo zmeniť nie je možné dosiahnuť zlepšenie, ani blahobyt.”

 

“Chudoba vládne v krajinách, kde obchodník funguje na princípe, že obchod má slúžiť jemu.”

 

“K vlastnému pohľadu na veci dospejeme len prostredníctvom skúsenosti. Šancu na úspech majú len tí, ktorí sa na veci pozerajú vlastnými očami.”

 

“Každý z nás musí pochopiť, že blaho každého z nás závisí od toho, či každý robí svoju prácu tak, aby ju ten druhý mohol potrebovať.”

 

“Teším sa zo života. Milujem život. Chcel by som ho prežiť desaťkrát za sebou bez zmeny alebo za akýchkoľvek podmienok.”

 

“Nikto mi nepovedal, že v tridsiatich rokoch má človek lepšie nohy ako hlavu a že chce nohami robiť prácu, ktorá patrí hlave. Nikto mi nepovedal, že ak chcem mať dobré topánky, musím sa vyznať v psychológii, ale aj v obuvníctve.”

 

“Mnoho ľudí verí, že tvrdá práca a boj s ťažkými problémami sa dá zvládnuť s úsmevom na perách. Nie je to pravda.”

 

“Starejme se o sebe, neboť takto nejlépe prospíváme své rodině, svým bližním, své obci a svému státu.”

 

“Nikdy sa nepozerajme len na program, ale skôr na ľudí, ktorí ho obhajujú. Človek je program.”

 

“Ľudia si myslia, že zábava sa dá nájsť len tam, kde sú čo najďalej od svojej práce. Ja som za najkrajšie krajiny vždy považoval tie, v ktorým som mal čo robiť.”

 

“Nehľadajte peniaze. Kto sa ženie za peniazmi, nikdy ich nedosiahne. Pracujte! Ak budete pracovať, ako najlepšie viete, peniazom neuniknete.”

 

“Nezabúdajme, že šance na rozmnoženie bohatstva sú neobmedzené. Všetci ľudia môžu zbohatnúť. V našom chápaní je chyba – že všetci ľudia sa nemôžu stať rovnako bohatými. Bohatstvo nemôže existovať tam, kde sú ľudia zamestnaní vzájomným podvádzaním, nemajú čas na vytváranie hodnôt a bohatstva. Je pozoruhodné, že najviac bohatých obchodníkov a obyvateľov na vysokej životnej úrovni nájdeme v krajinách s vysokou úrovňou podnikateľskej morálky. Na druhej strane môžeme nájsť chudobných živnostníkov a podnikateľov a zbedačené obyvateľstvo v krajinách s nízkou úrovňou podnikateľskej morálky. Je to prirodzené, pretože títo ľudia sa namiesto snahy vytvárať hodnoty sústreďujú na vzájomné podvádzanie.”

 

“Nikdy nezbohatol taký podnikateľ, ktorého ústa boli plné ohovárania a srdce plné závisti voči úspechu iných, ktorí dokázali s veľkou šikovnosťou odhaliť chyby svojho konkurenta. Nikdy však nebol a nebude chudobný ten, kto slúži svojim zákazníkom slovami srdečnej láskavosti a ktorého oči dokážu vidieť skôr pozitívne ako negatívne vlastnosti konkurenta, ktoré by mohol využiť.”

 

“Nehovorte, že sa to nedá urobiť, radšej povedzte, že to ešte neviete urobiť.”

 

“Ak chcete vybudovať veľký podnik, vybudujte najprv seba.”

 

“Každý je bohatý, ak má zdravé ruky a trochu zdravého rozumu.”

 

“Ľudia pochybujú o tom, čo hovoríte, ale uveria tomu, čo urobíte.”

 

“Nič som nezískal ľahko. Musel som tvrdo pracovať. Nehľadajte ľahké cesty. Hľadá ich toľko ľudí, že sa po nich nikam nedostanete.”

 

“Existujú tri druhy hodnôt, ktoré potrebujete pri akejkoľvek práci na svete: kapitál, vedomosti a sloboda.”

 

“Každý podnik, ktorý vedome neslúži verejnosti, je nevyhnutne odsúdený na zánik.

 

“Boj je podstatou života. Kto nebojuje, nemôže ani vyhrať.”

 

“Nebojme sa ľudí, bojme sa sami seba.”

 

“K vlastnému názoru dospejeme len na základe skúseností. A len ten, kto sa na veci pozerá vlastnými očami, má šancu na úspech.”

 

“Dobrá dohoda je taká, pri ktorej sú všetci zúčastnení spokojní.”

 

“Skôr ako niečo poviem, si musím premyslieť, čo mi ten druhý odpovie.”

 

“Nikdy nedovoľte, aby vám niekto veštil z dlane. Radšej si na ne napľujte a začnite pracovať.”

 

“Každá ľudská činnosť sa nakoniec musí prejaviť v číslach.”

 

“Nájsť správnu rovnováhu medzi opatrnosťou a odvahou je najväčšie umenie.”