Páter Pio a jeho 51 hlbokých, múdrych a inšpirujúcich citátov

Páter Pio citáty

„Modlite sa, dúfajte a nebojte sa. Obavy sú zbytočné. Boh je milosrdný a vypočuje vašu modlitbu.“

 

„Majte odvahu a nebojte sa útokov diabla. Zapamätajte si to navždy; je zdravé znamenie, ak diabol kričí a reve okolo tvojho svedomia, lebo to svedčí o tom, že nie je vo vnútri tvojej vôle.“

 

„Modlitba je najlepšia zbraň, ktorú máme, je to kľúč k božiemu srdcu. S Ježišom musíte hovoriť nielen ústami, ale aj srdcom. V skutočnosti by ste sa s ním pri určitých príležitostiach mali rozprávať iba srdcom.“

 

„Radosť je spolu s pokojom sestrou dobročinnosti. Slúžte Pánovi so smiechom. “

 

„Život kresťana nie je ničím iným ako neustálym bojom proti sebe samému; duša nemôže rozkvitnúť do krásy svojej dokonalosti inak ako za cenu bolesti.“

 

„Čím dlhšej skúške ťa Boh vystaví, tým väčšia dobrota ťa poteší v čase skúšky a vo velebení po boji.“

 

„Najkrajší skutok viery je ten, ktorý je vykonaný v tme, pri obeti a s veľkým úsilím.“

 

„Dnešná spoločnosť sa nemodlí. Preto sa rozpadá.“

 

„Snažte sa spojiť jednoduchosť detí s rozvahou dospelých.“

 

„Svet by dokázal ľahšie existovať bez slnka ako bez svätej omše.“

 

„Tisíc rokov užívania si ľudskej slávy nestojí ani za hodinu strávenú v milom spoločenstve s Ježišom v Najsvätejšej sviatosti.“

 

„Kto v duchovnom živote nepostupuje, cúva. Je to ako s loďou, ktorá musí ísť vždy dopredu. Ak stojí na mieste, vietor ju odfúkne späť.“

 

„Boh miluje človeka nekonečnou láskou, a keď trestá, robí to s úctou a takmer sa bojí mu ublížiť.“

 

„Netrápte sa vecami, ktoré vyvolávajú znepokojenie, rozrušenie a úzkosť. Je potrebné len jedno: pozdvihnúť svojho ducha a milovať Boha.“

 

„Ďakujte a milo bozkávajte Božiu ruku, ktorá vás udiera, pretože je to vždy ruka Otca, ktorý vás udiera, pretože vás miluje.“

 

„Kde nie je poslušnosť, tam nie je cnosť, tam nie je ani dobrota, ani láska. A kde nie je láska, tam nie je ani Boh. Bez Boha nemôžeme dosiahnuť nebo. Tieto cnosti tvoria rebrík; ak chýba jeden stupeň, padáme dolu.“

 

„Okamžite poslúchnite! Neberte do úvahy vek ani zásluhy človeka. A aby ste uspeli, predstavte si, že poslúchate Pána.“

 

„Zlyhať v láskavosti je ako zraniť Boha v zreničke jeho oka. Čo je citlivejšie ako zrenička oka? Zlyhať v láskavosti je ako zlyhať proti prírode.“

 

„Posledným cieľom meditácie je láska k Bohu a k blížnemu. Milujte prvého z nich celou dušou a bez výhrad, druhého milujte ako vaše druhé ja a dosiahnete konečný účel meditácie.“

 

„Pokušenia, sklamanie a nepokoj sú tovar, ktorý ponúka nepriateľ. Zapamätajte si toto: ak diabol robí hluk, je to znamenie, že je ešte vonku a nie vo vnútri. To, čo nás musí desiť, je jeho pokoj a súlad s ľudskou dušou.“

 

„Démon má len jedny dvere, ktorými môže vstúpiť do našej duše: vôľu; žiadne tajné dvere neexistujú. Žiadny hriech nie je hriechom, ak nie je spáchaný vôľou. Keď vôľa nepôsobí, nie je hriech, ale iba ľudská slabosť.“

 

„To, čo prichádza od satana, začína pokojom a končí búrkou, ľahostajnosťou a apatiou.“

 

„Nebojte sa. Ježiš je mocnejší ako celé peklo. Pri vzývaní jeho mena sa musí pred Ježišom skloniť každé koleno na nebi, na zemi i v pekle; to je útecha pre dobrých a hrôza pre zlých.“

 

„Keď ste vystavení akejkoľvek skúške, či už fyzickej alebo morálnej, telesnej alebo duchovnej, najlepším liekom je myšlienka na toho, ktorý je naším životom, a nemyslite na jedno bez toho, aby ste k tomu nepripojili myšlienku na druhé.“

 

„Pamätajte, že hriechom nie je pocit viny, ale súhlas s hriechom. Len slobodná vôľa je schopná konať dobro alebo zlo. Keď však vôľa vzdychá pod skúškou pokušiteľa a nechce to, čo sa jej predkladá, nielenže tam nie je vina, ale je tam cnosť.“

 

„Žite vždy pod dohľadom Dobrého pastiera a budete nezranení prechádzať zlými pastvinami.“

 

„Nezabúdajte, že v nebi máte nielen Otca, ale aj Matku… Utiekajme sa teda k Márii. Ona je pre nás samá láskavosť, milosrdenstvo, dobrota a láska, pretože je našou Matkou.“

 

„Pochybovať je najväčšia urážka Boha.“

 

„Kráčaj po Pánovej ceste s jednoduchosťou a netráp svojho ducha. Musíš nenávidieť svoje chyby, ale s tichou nenávisťou, nie so znepokojením a nepokojom.“

 

„Dobré srdce je vždy silné, trpí, ale so slzami sa utešuje tým, že sa obetuje za blížneho a za Boha.“

 

„Boh obohacuje dušu, ktorá sa od všetkého oslobodzuje.“

 

„Život kresťana nie je ničím iným ako neustálym bojom proti sebe samému; duša nemôže rozkvitnúť do krásy svojej dokonalosti inak ako za cenu bolesti.“

 

„Kto sa pripúta k zemi, zostane k nej pripútaný. Musíme ju opustiť násilím. Lepšie je odpútať sa postupne, než naraz. Vždy myslime na nebo.“

 

„Ak budeme pokojní a vytrvalí, nájdeme nielen seba, ale aj svoju dušu a s ňou aj samotného Boha.“

 

„Láska a strach sa musia spájať, strach bez lásky sa stáva zbabelosťou. Láska bez strachu sa stáva opovážlivosťou. Keď je láska bez strachu, láska beží bez rozvahy a bez zábran, bez toho, aby sa starala o to, kam ide.“

 

„Musíte mať bezhraničnú vieru v božskú dobrotu, lebo víťazstvo je úplne isté.“

 

„Ó, aký je čas vzácny! Blahoslavení sú tí, ktorí ho vedia dobre využiť. Ach, keby všetci pochopili, aký je čas vzácny, nepochybne by sa každý snažil tráviť ho chvályhodným spôsobom!“

 

„Modlitba je kyslík pre dušu.“

 

„Keď o niekom klebetíte, znamená to, že ste ho vylúčili zo svojho srdca. Ale uvedomte si, že keď odstránite človeka zo svojho srdca, aj Ježiš odíde z vášho srdca spolu s týmto človekom.“

 

„Nikdy nebuď spokojný sám so sebou kvôli nejakej dobrote, ktorú by si v sebe mohol objaviť, pretože to všetko pochádza od Boha a jemu musíš vzdávať česť a slávu.“

 

„Privolajte svojho anjela strážcu, ktorý vás osvieti. Boh vám dal vášho strážneho anjela z tohto dôvodu. Využívajte preto služby svojho anjela.“

 

„Kráčaj po Pánovej ceste v jednoduchosti, netráp svojho ducha. Hovor pravdu, vždy pravdu.“

 

„Nedovoľ, aby smutný pohľad na ľudskú nespravodlivosť zarmútil tvoju dušu; jedného dňa uvidíš, že nad ňou zvíťazí neochvejná božia spravodlivosť!“

 

„Tí, čo majú silné a veľkorysé srdce, sa nesťažujú, iba ak majú vážny dôvod, a ani vtedy sa ich to intímne nedotýka.“

 

„Keby svet mohol vidieť krásu duše bez hriechu, všetci hriešnici, všetci neveriaci by sa okamžite obrátili.“

 

„Ruženec je „zbraňou“ na tieto časy.“

 

„Ak máte odvahu napodobňovať Máriu Magdalénu v jej hriechoch, majte odvahu napodobňovať jej pokánie!“

 

„Držte sa vždy blízko katolíckej cirkvi, lebo len cirkev vám môže dať pravý pokoj, pretože len ona má Ježiša, pravého Kniežaťa pokoja, v Najsvätejšej sviatosti.“

 

„Aj keby ste spáchali všetky hriechy sveta, Ježiš by vám zopakoval: „Mnohé z tvojich hriechov sú ti odpustené, lebo si veľa miloval.““

 

„V každom prípade vyhľadávaj samotu, ale nezabúdaj na lásku k blížnemu.“

 

„Boh nedopustí, aby ste sa stratili, ak vytrváte vo svojom rozhodnutí nestratiť Ho.“