Osho citáty: výber jeho 54 najlepších výrokov

Osho citáty a výroky

„Zajtrajšok nikdy neprichádza, vždy je to dnešok.”

 

„Vyjdite zo svojej hlavy a vstúpte do svojho srdca. Menej myslite, viac cíťte.”

 

„Jediný okamih lásky sa rovná celej večnosti lásky.”

 

„Láska je cieľ, život je cesta.”

 

„Čokoľvek cítite, tým sa stávate. Je to vaša zodpovednosť.”

 

„Buďte. Nesnažte sa stať. V týchto dvoch slovách, byť a stať sa, je obsiahnutý celý váš život. Byť je osvietenie, stať sa je nevedomosť.”

 

„Pravda nie je niečo vonku, čo treba objaviť, je to niečo vnútri, čo treba realizovať.”

 

„Nehovorte, že toto je dobré a toto zlé. Zanechajte akúkoľvek diskrimináciu. Prijmite všetko tak, ako to je.”

 

„Nájdite v sebe extázu. Nie je tam vonku. Je vo vašom najvnútornejšom rozkvete. Ten, koho hľadáš, si ty sám.”

 

„Ak naozaj chcete mier na zemi, vytvorte si mier vo svojom srdci, vo svojej bytosti. To je to správne miesto, kde treba začať, a potom ho šíriť ďalej.”

 

„Buďte lotosovým kvetom. Buďte vo vode a nedovoľte, aby sa vás voda dotkla.”

 

„Len smiech robí človeka bohatým, ale smiech musí byť naplnený šťastím.”

 

„Láska potrebuje obrovské vedomie. Láska je stretnutie dvoch duší a túžba je stretnutie dvoch tiel. Žiadostivosť je živočíšna, láska je božská. Ale pokiaľ neviete, že ste duša, nemôžete pochopiť, čo je láska.”

 

„Buďte v strehu. Vzťahy ničia lásku, ničia samotnú možnosť jej zrodu.”

 

„Áno, chcel by som, aby ste milovali sami seba, pretože ak nemáte radi sami seba, nemôžete milovať niekoho iného. Neviete, čo je to láska, ak ste nemilovali sami seba.”

 

„Ak milujete človeka, prijímate ho celého. So všetkými chybami. Pretože tieto chyby sú súčasťou človeka. Nikdy sa nesnažte zmeniť osobu, ktorú milujete, pretože samotná snaha o zmenu hovorí, že milujete polovicu a druhú polovicu osoby neprijímate. Keď milujete, jednoducho milujete.”

 

„Ľudia hovoria, že láska je slepá, pretože nevedia, čo je to láska. Ja vám hovorím, že len láska má oči, okrem lásky je všetko slepé.”

 

„Urobte čo najviac chýb a pamätajte len na jedno: neopakujte tú istú chybu. A budete rásť.”

 

„K dokonalosti sa budete stále viac približovať, ale nikdy nebudete dokonalí. Dokonalosť nie je spôsob existencie. Najdôležitejší je rast.”

 

„Milujem tento svet, pretože je nedokonalý. Je nedokonalý, a preto rastie; keby bol dokonalý, bol by mŕtvy.”

 

„Keď hovorím, aby ste boli kreatívni, nemyslím tým, že by ste sa všetci mali stať veľkými maliarmi a básnikmi. Chcem len povedať, aby ste nechali váš život stať sa obrazom, aby bol váš život básňou.”

 

„Prichádza smútok, prichádza radosť a všetko pominie. To, čo vždy zostáva, je svedectvo. Svedok je mimo všetkých polarít.”

 

„Inteligencia je nebezpečná. Inteligencia znamená, že začneš myslieť sám za seba, začneš sa sám rozhliadať okolo seba. Nebudeš veriť v Písmo sväté, budeš veriť len vlastným skúsenostiam.”

 

„Minulosť už nie je a budúcnosť ešte nie je: obe sa zbytočne uberajú smerom, ktorý neexistuje. Jedno existovalo, ale už neexistuje, a druhé ani nezačalo existovať. Jediný správny človek je ten, kto žije od jedného okamihu k druhému.”

 

„Rešpektujte život, vážte si život. Nič nie je svätejšie ako život, nič nie je božskejšie ako život.”

 

„Život sa bezmyšlienkovite opakuje – ak si ho neuvedomíte, bude sa opakovať ako koleso.”

 

„Život nie je problém. Pozerať sa naň ako na problém znamená urobiť nesprávny krok. Je to tajomstvo, ktoré treba žiť, milovať, prežívať.”

 

„Pohodlný, praktický život nie je skutočný život – čím pohodlnejší, tým menej živý. Najpohodlnejší život je v hrobe.”

 

„Môj život sa riadi dvoma zásadami. Po prvé, žijem tak, ako keby bol dnešný deň mojím posledným dňom na zemi. Po druhé, dnes žijem tak, akoby som mal žiť večne.”

 

„Prežívajte život všetkými možnými spôsobmi – dobrý-zlý, horký-sladký, tmavý-svetlý, letný-zimný. Zažite všetky duality. Nebojte sa skúseností, pretože čím viac skúseností máte, tým ste zrelší.”

 

„Keď miluješ, jednoducho miluješ.”

 

„Cesta lásky je cestou bez očakávania. Láska existuje len vtedy, keď ju úplne akceptujeme a netúžime nič meniť.”

 

„Ak milujete kvetinu, netrhajte ju. Pretože ak ju odtrhnete, odumrie a prestane byť tým, čo milujete. Ak teda milujete kvetinu, nechajte ju tak. Láska nie je o vlastníctve. Láska je o vďačnosti.”

 

„Láska vo svojej najčistejšej podobe je zdieľanie radosti. Nežiada nič na oplátku, nič neočakáva. Láska je duchovný fenomén, žiadostivosť je fyzická. Ego je psychologické, láska je duchovná.”

 

„Milujte a rešpektujte sa a nikdy nerobte kompromisy. A potom budete prekvapení, aký rast sa začne diať sám od seba – akoby sa odstránili kamene a rieka začala prúdiť.”

 

„Milióny ľudí trpí: chcú byť milovaní, ale nevedia, ako milovať. A láska nemôže existovať ako monológ, je to dialóg, veľmi harmonický dialóg.”

 

„Láska sa najprv musí odohrať v najhlbšom jadre vašej bytosti. Je to vlastnosť byť sám, šťastne sám, radostne sám. Je to vlastnosť byť ne-mysľou, byť ticho. Vedomie bez obsahu je priestorom, kontextom, v ktorom vo vás vzniká láska.”

 

„Aby bol človek šťastný, musí sa vzdať všetkých porovnávaní. Zanechať všetky tie hlúpe predstavy o tom, že je nadradený a podradný. Nie ste ani nadradení, ani podradení. Ste jednoducho sami sebou! Neexistuje nikto ako ty, nikto, s kým by si sa mohol porovnávať. Potom sa zrazu ocitnete doma.”

 

„Vždy maj na pamäti, aby si všetko posudzoval podľa svojho vnútorného pocitu blaženosti.”

 

„Ak trpíte, je to kvôli vám. Ak sa cítite blažení, je to kvôli vám. Nikto iný za to nie je zodpovedný – len a len vy. Vy ste svoje peklo a nebo zároveň.”

 

„Cítite sa dobre, cítite sa zle a tieto pocity pramenia z vášho vlastného podvedomia, z vašej vlastnej minulosti. Nikto okrem vás za to nie je zodpovedný. Nikto vás nemôže nahnevať a nikto vás nemôže urobiť šťastnými.”

 

„Je krásne byť sám, ale je tiež krásne byť zamilovaný, byť s ľuďmi. A to sa dopĺňa, nie je to v rozpore.”

 

„Milujte človeka, ale dajte mu úplnú slobodu. Milujte človeka, ale od začiatku mu dajte jasne najavo, že svoju slobodu nepredávate.”

 

„Priateľstvo je najčistejšia láska. Je to najvyššia forma lásky, pri ktorej sa nič nevyžaduje – žiadne podmienky, pri ktorej sa človek jednoducho teší z dávania.”

 

„Keď miluješ, miluj tak, akoby ten človek bol boh, nie menej ako to. Nikdy nemiluj ženu ako ženu a nikdy nemiluj muža ako muža.”

 

„Myseľ – krásny sluha, nebezpečný pán.”

 

„Vedomie funguje takmer ako mágia.”

 

„Aby sa vyhli bolesti, vyhýbajú sa potešeniu. Aby sa vyhli smrti, vyhýbajú sa životu.”

 

„Tvorivosť je najväčšia vzbura na svete.”

 

„Nesnažte sa pochopiť život. Žite ho! Nesnažte sa pochopiť lásku. Vstúpte do nej. Potom budete vedieť a toto poznanie bude vychádzať z vášho prežívania.”

 

„Objavte sami seba, inak sa musíte spoliehať na názory iných ľudí, ktorí sa nepoznajú.”

 

„Zahoďte myšlienku stať sa niekým, pretože už ste majstrovským dielom. Nemôžete byť vylepšení. Musíte k tomu len dospieť, spoznať to, uvedomiť si to.”

 

„Nikdy nepatrite k davu. Nikdy nepatrite k národu. Nikdy nepatrite k náboženstvu. Nikdy nepatrite k rase. Patrite k celej existencii. Prečo sa obmedzovať na malé veci? Keď je k dispozícii celok.”

 

„Pomôžte svetu, aby sa stal lepším. Nenechávajte svet taký, aký ste ho našli – urobte ho trochu lepším, urobte ho trochu krajším.”