Návod ako tvoriť skvelé myšlienkové mapy, ktoré rozprúdia vašu kreativitu

Myšlienkové mapy

Myšlienkové mapy sú prirodzeným odzrkadlením toho, ako myseľ pracuje. Spája informácie okolo jednej hlavnej myšlienky a vytvára prepojenia.

Ako povedal Tony Buzan, tvorca tejto techniky: „…využívajú v plnom rozsahu schopnosti mozgovej kôry – slová, obrazy, čísla, logiku, rytmus, vnímanie vecí v priestore, v jednej účinnej technike. Tým vám dáva slobodu brázdiť nekonečný priestor vašej mysle.“

Bonus: Ako sa vyhnúť 3 najčastejším chybám pri tvorbe myšlienkovej mapy a zefektívniť vašu schopnosť mentálneho mapovania pomocou 4 pokročilých techník. Stiahnuť si ho môžete tu.

Škoda, že je to presný opak toho, ako ľudia bežne myslia. Väčšinou je to lineárne. Od bodu A k bodu B, od bodu B k bodu C, od C k D, a tak ďalej…

Náš mozog nielen zaznamenáva fakty, ale ich aj spája a vytvára súvislosti. Myslí laterálne. Spája A s C, C s F a F s B. To je zdrojom našej kreativity. Ísť od A k B je predvídateľné. Ísť od A k D, alebo od A k M je nové a originálne. Vtedy dochádza ku kreativite a využívaniu väčšieho potenciálu vašej mysle.

Steven L. Bressler vo svojej štúdii Large-scale brain networks in cognition v odbornom časopise Trends in Cognitive Sciences píše: „Kognitívne funkcie nášho mozgu sú výsledkom vzájomného pôsobenia rozptýlených oblastí mozgu, ktoré fungujú v rozsiahlych prepojeniach.“

Myslieť lineárne však nie je automaticky zlé. Ľudstvo tak zaznamenáva svoju históriu. Dejepis sa ani nedá učiť tým, že začnete v 20. storočí, prejdete do staroveku a potom sa zrazu ocitnete v 19. storočí. Históriu nevymyslíte.

No v iných oblastiach sa s lineárnym myslením ďaleko nepohnete. Vytvoríte len predvídateľné nápady, pretože vám bráni vytvárať nové prepojenia a vidieť veci z iného pohľadu.

Väčšina ľudí myslí, plánuje, triedi svoje myšlienky, robí si poznámky lineárne od základnej školy. Tak sa stále učí a nevyžaduje sa myslieť v súvislostich a spájať veci dokopy. A tak sa to stalo ich hlboko zakoreneným zvykom. Ak s ním máte niekedy problém aj vy, vyslobodia vás z neho myšlienkové mapy.

Či už s nimi iba začínate alebo sa o nich chcete dozvedieť niečo nové, na tomto mieste nájdete všetko potrebné, aby ste nemuseli čítať niekoľko stoviek strán v knihách.

 

 

Najväčšie výhody myšlienkových máp

Vidíte veci v súvislostiach – S bežnými poznámkami vidíte len hŕbu textu, ale nevidíte širší kontext a ako doňho jednotlivé myšlienky zapadajú. S myšlienkovou mapou sa vám nestane, že by ste pre les nevideli stromy, alebo že by ste pre stromy nevideli les. S ňou uvidíte les aj stromy zároveň.

Organizujete si myšlienky a nápady – Neorganizovaná myseľ je receptom na chaos a zmätok. Keď budete mať vo svojich myšlienkach jasno, aj vaše myslenie bude jasnejšie.

Zlepšuje vašu pamäť – Čím lepšie svoje myšlienky zorganizujete, budú sa vám ľahšie pamätať. No schválne, čo si zapamätáte ľahšie? Túto kopu písmen: JF KFB INA TOUS ANA SAJVC? Alebo túto roztriedenú JFK FBI NATO USA NASA JVC?

Nápady rodia ďalšie nápady – Vymysleli by ste niečo nové vo fyzike, ak by ste o nej nič nevedeli? Sotva. Keby ste o nej niečo vedeli, bolo by to ľahšie. Ak začnete tvoriť mentálnu mapu, pri pohľade na existujúce myšlienky a nápady pre vás bude ľahšie vymyslieť nové.

 

Odporúčané čítanie: Ako pomocou pojmových máp zlepšiť svoje myslenie (kompletný návod)

Kde môžete využiť myšlienkové mapy

  • Vo výučbe a učení (spájanie myšlienok z rôznych predmetov do širších súvislostí)
  • Písanie poznámok z kníh, prednášok, blogov
  • V podnikaní (podnikateľský plán, analýza trhu…)
  • V marketingu (copywriting, príprava landing page, tvorba web stránky…)
  • Ako osnova knihy alebo článku, ktorý chcete napísať
  • Ako osnova prezentácie
  • Blogovanie (zoznam tém)
  • Plánovanie a organizovanie (svadba, dovolenka, oslava…)
  • V práci (to-do list, kontrolný zoznam pri vykonávaní úloh…)

4 kroky ako tvoriť skvelé myšlienkové mapy

Tvoriť myšlienkové mapy nie je nič zložité. Stačia vám na to iba 4 kroky, ktoré hravo zvládnete.

Krok č. 1 – Účel

Nerobte myšlienkovú mapu preto, lebo je super alebo preto, lebo to niekto odporúča. Jej sila sa skrýva hlavne za účelom, pre ktorý ju robíte.

Ak by ste si ju vytvorili len tak, jej účinok nebude ktovie čo. Štúdie ukazujú, že čím väčšiu hodnotu pripisujete tomu, čo sa chcete naučiť, tým lepší je výsledok.

Dajte jej zmysel a určite si dopredu, prečo ju robíte.

Krok č. 2 – Hlavná myšlienka

Keď máte jasno v tom, čo chcete dosiahnuť, zoberte do rúk pero a papier, alebo môžete využiť program na tvorbu myšlienkových máp.

Ak používate papier, odporúčam začať s hlavnou myšlienkou v strede, z ktorej budete vetviť na ďalšie. Ak používate program, môžete začať kdekoľvek, keďže nie ste obmedzený rozmermi papiera.

Krok č. 3 – Rozkvet myšlienok

Keď už máte hlavnú myšlienku, na rade sú základné vetvy, ktoré sa na ňu viažu. V závislosti od témy a čo všetko do mapy potrebujete, toľko vetviev budete mať. Niekedy ich je 4, inokedy 9. Na počte nezáleží.

Ak si robíte poznámky z knihy, počet vetiev bude závisieť od kapitôl. Ak si budete robiť vlastnú mapu, vetvy budete robiť viac voľne a podľa toho, čo vám napadne. Ak budete pripravovať marketingovú stratégiu, zo skúsenosti už budete vedieť doplniť najdôležitejšie oblasti.

Myšlienková mapa príklad

 

Krok č. 4 – Tok myšlienok

Akonáhle máte prvé vetvy, môžete začať dopĺňať prvé konkrétnejšie nápady. Ak si napríklad robíte poznámky z knihy, okrem zaujímavých myšlienok autora si môžete dopĺňať aj svoje vlastné postrehy alebo postrehy iných autorov na tú istú tému. Medze sa nekladú.

myšlienkové mapy príklad

Najdôležitejšie pravidlo na tvorbu myšlienkovej mapy, ktoré sa neučí (ale malo by sa)

 

Nájdite si svoj vlastný štýl. Nerobte niečo len preto, lebo sa to hovorí. Ľudia sú rôzni a čo vyhovuje jednému, nemusí ďalšiemu.

Čítal som, ako to musí byť farebné, dokonca že v strede musíte mať obrázok, alebo používať jedno slovo, alebo vetvenie by malo byť pri prvých úrovniach hrubšie a neskôr tenšie, alebo že by vetvy mali byť zaoblené a nie rovné. Dokonca som čítal, že myšlienkové mapy by nemali mať viac ako 7 hlavných vetiev, lebo je to magické číslo (detskejší argument som asi v živote nevidel :D).

Týmto sa vôbec nemusíte do bodky riadiť. Nad tým, ako by mala myšlienková mapa vyzerať, si vôbec nelámte hlavu. Ak chcete, majte ich farebné. Ak nie, postačí vám modré pero. Dôležité je, aby ste sa v tom vedeli vy orientovať.

Používať len jedno slovo takisto nie je najlepší nápad, pretože ak nemáte vycibrenú pamäť a robíte si poznámky z knihy/prednášky, pri spätnom pohľade o týždeň by ste si nemuseli vôbec spomenúť na celú myšlienku. Najmä ak si robíte myšlienkovú mapu k niečomu, s čím ste sa stretli prvýkrát. Preto pokojne použite vety, ktorými si viete pripomenúť celý význam. Myšlienky za slovami sú dôležitejšie, než mať jedno slovo, pri ktorom si neviete spomenúť na podstatu.

Navyše, ak by ste silou mocou všade chceli do každej vetvy dať len jedno slovo, príliš by vás to zväzovalo. Premýšľanie nad tým, ako tú myšlienku vpratať do jedného slova, by vám iba odvádzalo pozornosť od tvorenia.

Takisto nepoužívajte obrázky len preto, aby ste tam mali obrázky. Ak nieste Picasso, nepekne nakreslený obrázok vás bude skôr znervózňovať, ako by vám pridal nové nápady. Namiesto nových nápadov budete premýšľať nad tým, ako neviete kresliť.

Takisto potrebujete zmysel, ktorý sa skrýva za obrázkom. Obrázok nedokáže vyjadriť všetko. Skúste doňho zachytiť nejaký zložitý koncept alebo citát. Ľahké to vždy nebude.

Dajme tomu, že si napríklad robíte mapu mysle o tom, prečo je dôležité čítať knihy a ako ich čítať s čo najväčším porozumením. Ak napríklad poznáte citát od Ensteina “Jediná vec, ktorú musíte vedieť, je ako sa dostať do najbližšej knižnice,” tak by ste si do jednej vetvy mohli pridať obrázok knižnice. Hotovo. Vybavené. Volo by to úplne jasné.

No ak by ste si tam chceli dať aj citát od Francisa Bacona „Niektoré knihy stačí ochutnať, iné prehltnúť, iba niekoľko málo je hodných prežutia a trávenia. Pri niektorých knihách si stačí pozrieť iba jej časť, niektoré stačí preletieť, a niekoľko málo treba prečítať starostlivo s plnou pozornosťou,“

… ako niečo také zachytíte do obrazu alebo jedného slova?

Namiesto obrázka, ktorý by ste kreslili niekoľko minút, hľadali ho na internete alebo si lámali hlavu nad tým, ako ho vôbec nakresliť, rovno to napíšte a budete to mať oveľa rýchlejšie.

Toto sú napríklad myšlienkové mapy od Jaya Abrahama, jedného z najlepších marketérov na svete. Síce tam je niekoľko obrázkov, ale rozhodne nepoužíva len jedno slovo. Tiež používa vety.

A toto sú poznánky Alexandera Grahama Bella. Farbami to veľmi nehýri.

AGBell Notebook

Zdroj

Ak si kladiete otázku, čo všetko by myšlienkové mapy mali obsahovať, stačí riadiť jediným pravidlom. Malo by to splniť účel, pre ktorý si ju robíte a tvorte ju podľa seba. Výhoda takéhoto pravidla oproti ostatným tkvie v tom, že vás nezväzuje, ani vám nenúti niečo, čo je vám neprirodzené.

Akonáhle máte definovaný účel, dajte do svojej mapy čokoľvek, čo tento účel pomôže splniť. Nezáleží na tom, či je to farebné, či je to obrázok, slovo alebo veta. Spĺňa to váš účel? Na ničom inom nezáleží. Neexistuje jeden univerzálny spôsob. Robte to tak, ako vám najviac vyhovuje.

Ako jednoducho začať s myšlienkovými mapami?

Viete, ako sa niečo naučíte používať najľahšie a najlepšie? Keď máte dobrý vzor, ktorý môžete kopírovať alebo šablónu, ktorou sa môžete riadiť. Využívajú hlavne to dizajnéri pri tvorbe webov alebo grafík, ktorí si stiahnú dopredu nadizajnovanú šablónu a potom ju len upravia podľa seba.

Ten istý princíp môžete využiť aj vy.

Niekoľko šablón pre rôzne využitie nájdete takisto na tomto webe: umeniekreativity.sk/myslienkova-mapa-vzory

Bonusový tip

Milanote

 

Milanote je aplikácia, ktorá vám umožňuje kreatívne zbierať nápady, myšlienky, webstránky, fotky, zapisovať si poznámky a vizualizovať si ich na veľkom plátne, v rámci ktorého môžete vytvárať aj myšlienkové mapy.

Cena: 100 nápadov/poznámok zadarmo, platený účet s neobmedzeným množstvom zaznamenaných myšlienok 9,99 dolára / mesiac

Web: milanote.com/product/mind-mapping

 

A na záver…

Ak to s myšlienkovými mapami myslíte vážne, vyskúšajte aj

Bonus:  Ako sa vyhnúť 3 najčastejším chybám pri tvorbe myšlienkovej mapy a zefektívniť vašu schopnosť mentálneho mapovania pomocou 4 pokročilých techník. Stiahnuť si ho môžete tu

A ešte jedna vec. Ak sa vám tento článok páčil alebo si myslíte, že by dokázal pomôcť vašim priateľom, dajte im o ňom vedieť na sociálnych sieťach.