43 citátov Mahatma Gandhiho, ktoré by ste mali poznať

Mahatma Gandhi citáty

Človek je len produktom svojich myšlienok. Stáva sa tým, na čo myslí.

 

Nedovolím, aby mi niekto kráčal po mysli špinavými nohami.

 

Nikto mi nemôže ublížiť bez môjho súhlasu.

 

Šťastie je, keď to, čo si myslíte, čo hovoríte a čo robíte, je spoločne v súlade

 

Slabí nikdy nedokážu odpustiť. Odpustenie je vlastnosťou silných.

 

Sloboda nemá zmysel, ak nezahŕňa slobodu robiť chyby.

 

Služba, ktorú vykonávame bez radosti, nepomáha ani sluhovi, ani tomu, ktorému sa slúži.

 

Najlepší spôsob, ako nájsť seba samého, je stratiť sa v službe druhým.

 

Otriasť svetom môžete aj jemným spôsobom.

 

Človek sa často stáva tým, za čo sa sám považuje. Ak si stále opakujem, že určitú vec nedokážem urobiť, je možné, že ju nakoniec naozaj nedokážem urobiť. Naopak, ak budem veriť, že to dokážem, určite nadobudnem schopnosť to urobiť, aj keď ju možno na začiatku mať nebudem.

 

Nenáviďte hriech, milujte hriešnika.

 

Vždy, keď sa stretnete s protivníkom, zvíťazte nad ním láskou.

 

Budúcnosť závisí od toho, čo urobíš dnes.

 

Zem poskytuje dosť na uspokojenie potrieb každého človeka, ale nie na uspokojenie všetkej chamtivosti.

 

Sila nepochádza z telesnej výkonnosti. Pochádza z nezlomnej vôle.

 

Neviete, kto je pre vás dôležitý, kým ho skutočne nestratíte.

 

Som proti násiliu, pretože keď sa zdá, že robí dobro, je to dobro len dočasné; zlo, ktoré spôsobuje, je trvalé.

 

Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.

 

Som presvedčený, že násilím sa nedá vybudovať nič trvalé.

 

Vaše presvedčenia sa stávajú vašimi myšlienkami,

Vaše myšlienky sa stávajú vašimi slovami,

Vaše slová sa stávajú vašimi činmi,

Vaše činy sa stávajú vašimi návykmi,

Vaše návyky sa stávajú vašimi hodnotami,

Vaše hodnoty sa stanú vaším osudom.

 

Veľkosť národa a jeho morálny pokrok možno posúdiť podľa toho, ako zaobchádza so zvieratami.

 

Cítia mŕtvi, siroty a bezdomovci nejaký rozdiel v tom, či sa šialené ničenie deje v mene totality alebo v posvätnom mene slobody či demokracie?

 

Nie je múdre byť si príliš istý vlastnou múdrosťou. Je zdravé pripomínať si, že aj ten najsilnejší môže zoslabnúť a najmúdrejší sa môže pomýliť.

 

V deň, keď sila lásky zvíťazí nad láskou k moci, svet spozná mier.

 

Konanie vyjadruje priority.

 

Môžete ma spútať, môžete ma mučiť, môžete dokonca zničiť toto telo, ale moju myseľ nikdy neuväzníte.

 

Hovorte len vtedy, ak tým zlepšíte ticho.

 

Neexistuje „cesta k mieru“, existuje len „mier“.

 

Pravda je jedna, ciest je veľa.

 

Verím v základnú pravdu všetkých veľkých náboženstiev sveta.

 

Naša schopnosť dosiahnuť jednotu v rozmanitosti bude krásou a skúškou našej civilizácie.

 

Z plameňa jednej sviečky možno zapáliť tisíc sviečok a životnosť sviečky sa neskráti. Šťastie možno šíriť bez toho, aby sa zmenšilo to vaše.

 

Neexistujú žiadne rozlúčky, kdekoľvek budeš, budeš v mojom srdci.

 

Je ľahké stáť v dave, ale stáť osamote si vyžaduje odvahu.

 

Nepriateľom je strach. Myslíme si, že je to nenávisť, ale je to strach. 

 

Nehľadajte väčšie bohatstvo, ale jednoduchšie potešenie.

 

Skutočným meradlom každej spoločnosti je to, ako sa správa k svojim najzraniteľnejším členom.

 

Viera nie je niečo, čo treba uchopiť, je to stav, do ktorého treba rásť. 

 

Život je niečo viac ako len zvyšovanie jeho rýchlosti.

 

Zdravá nespokojnosť je predohrou k pokroku.

 

Skutočným bohatstvom je zdravie, a nie kúsky zlata a striebra.

 

Neustály vývoj je zákonom života a človek, ktorý sa vždy snaží zachovať svoje dogmy, aby vyzeral dôsledne, sa dostáva do falošnej pozície.

 

Ponúkam vám pokoj. Ponúkam vám lásku. Ponúkam vám priateľstvo. Vidím tvoju krásu. Počujem tvoje potreby. Cítim tvoje pocity.