32 citátov majstra Leonarda da Vinciho, ktoré vás hlboko inšpirujú

Leonardo da Vinci citáty

 

„Maľba je poézia, ktorá je viac vidieť než cítiť, a poézia je maľba, ktorú je možné viac cítiť než vidieť.“

 

„Maliar by mal každé plátno začať použitím čiernej farby, pretože všetky veci v prírode sú tmavé pokiaľ nie sú vystavené svetlu.“

 

„Akonáhle okúsite lietanie, budete navždy kráčať po zemi s očami obrátenými k nebu, pretože ste tam boli a vždy sa tam budete túžiť vrátiť.“

 

„Štúdium bez túžby kazí pamäť a nezachová v nej nič z toho, čo sa učí.“

 

„Už dávno som si všimol, že úspešní ľudia len zriedka sedia a čakajú až sa im veci stanú. Oni radšej vyšli von a stali sa veciam.”

 

„Milujem tých, ktorí sa dokážu pri problémoch usmievať…“

 

„Človek nemôže ovládať menšie ani väčšie majstrovstvo ako ovládanie seba samého.“

 

„Najušľachtilejším potešením je radosť z porozumenia.“

 

„Ako dobre strávený deň prináša šťastný spánok, tak dobre použitý život prináša šťastnú smrť.“

 

„Najväčší podvod, ktorým ľudia trpia, sú ich vlastné názory.“

 

„Existujú tri druhy ľudí: tí, ktorí vidia. Tí, ktorí vidia, keď im je ukázané. Tí, ktorí nevidia.“

 

„Ľahšie je odolať na začiatku ako na konci.“

 

„Umelec vidí to, čo ostatní len letmo zachytia.“

 

„Čokoľvek v živote robíte, ak chcete byť kreatívni a inteligentní a rozvíjať svoj mozog, musíte všetko robiť s vedomím, že všetko nejakým spôsobom súvisí so všetkým ostatným.“

 

„Všetky naše znalosti majú svoj pôvod v našom vnímaní.“

 

„Básnik vie, že dokonalosť dosiahol nie vtedy, keď už nie je čo dodať, ale keď už nie je čo odobrať.“

 

„Ten, kto vlastní najviac, sa musí najviac báť straty.“

 

„Ako každé rozdelené kráľovstvo padne, tak každá myseľ rozdelená medzi mnoho štúdií sa sama mätie a oslabuje.“

 

„Je zlý žiak ten, ktorý nepredčí svojho majstra.“

 

„Keď som sa túlal v diaľke medzi ponurými skalami, prišiel som k vchodu do veľkej jaskyne … Vznikli vo mne dve protichodné emócie: strach a túžba – strach z hrozivej temnej jaskyne a túžba zistiť, či v nej nie sú nejaké úžasné veci.“

 

„Je to potvrdený fakt, že chyby v práci ostatných vnímame pohotovejšie ako vo svojej vlastnej.“

 

„Tak ako jedlo konzumované bez chuti do jedla je nudnou potravou, rovnako aj štúdium bez zanietenia poškodzuje pamäť tým, že si neosvojuje to, čo prijíma.“

 

„Ten, kto miluje prax bez teórie, je ako námorník, ktorý nastupuje na loď bez kormidla a kompasu a nikdy nevie, kam ho môže zaviať.“

 

„Príroda nikdy neporušuje svoje vlastné zákony.“

 

„Život je veľmi jednoduchý: Robíte nejaké veci. Väčšina zlyhá. Niektoré fungujú. Robíte viac toho, čo funguje.“

 

„Nestačí, že veríte tomu, čo vidíte. Musíte tiež pochopiť, čo vidíte.“

 

„Skúsenosť je pravdivejším sprievodcom ako slová ostatných.“

 

„Buďte zrkadlom, absorbujte všetko okolo seba a zostaňte stále rovnakí.“

 

„Priemerný človek „sa pozerá bez toho, aby videl, počúva bez toho, aby vypočul, dotýka sa bez pocitu, konzumuje bez degustovania, pohybuje sa bez fyzického vedomia, dýcha bez vedomia pachu alebo vône a hovorí bez premýšľania.“

 

„Láska sa prejavuje viac v nešťastí než v blahobyte; tak ako svetlo, ktoré najviac svieti tam, kde je miesto najtmavšie.“

 

„Nedostanete sa do problémov kvôli veciam, ktoré neviete. Sú to veci, o ktorých neviete, že ich neviete, ktoré vás dostanú do ťažkostí.“

 

„Je lepšie napodobňovať starodávne než moderné diela.“