Latinské citáty, ktoré by mali byť vo výbave moderného človeka

Latinské citáty

Výber najkrajších latinských citátov, ktoré by mal poznať každý moderný človek aj v 21. storočí.

 

Július Cézar

Alea iacta est

Kocky sú hodené.

 

Július Cézar

Veni, vidi, vici

Prišiel som, videl som, zvíťazil som.

 

Publius Vergílius Maro

Amor omnia vincit

Láska prekoná všetko.

 

Publius Vergílius Maro

Audentes fortuna iuvat

Šťastie praje odvážnym.

 

Publius Vergílius Maro

Tempus fugit

Čas plynie.

 

Neznámy autor

Condemnant quo non intellegunt

Odsudzujú, čomu nerozumejú.

 

Seneca

Divitae bonum non sunt

Materiálne bohatsvo nie je dobré.

 

Seneca

Timendi causa est nescire

Ignorancia je pôvodcom strachu.

 

Seneca

Non fortuna homines aestimabo, sed moribus

Nehodnotím ľudí podľa ich bohatstva, ale podľa ich zvykov.

 

Seneca

Qui totum vult totum perdit

Ten, čo chce všetko, stratí všetko.

 

Cicero

Animus risu novatur

Dušu osvieži smiech.

 

Quintus Ennius

Amicus certus in re incerta cernitur

V núdzi poznáš priateľa.

 

René Descartes

Cogito ergo sum

Myslím, teda som.

 

Horatius

Aequam servare mentem

Maj myseľ pokojnú.

 

Seneca

Quam bene vivas refert, non quam diu

Dôležité je, ako si žil, nie ako dlho.

 

Augustín z Hippa

Si vis amari, ama

Ak chceš byť milovaný, miluj.

 

Quintilia

Vestis virum reddit

Šaty robia človeka.

 

Publilius Syrus

Amor animi arbitrio sumitur, non ponitur

Milovať je voľba, prestať milovať už nie.

 

Petronius

Serva me servabo te

Zachráň mňa, zachránim teba.

 

Hannibal

Aut viam inveniam aut faciam

Buď si nájdem cestu, alebo si ju vytvorím.

 

Cicero

Fortis est non pertubaris in rebus asperis

Silní nepoľavia čeliac nepriazni.

 

Plínius Starší

Multi famam, conscientiam, pauci verentur

Mnohí sa boja o svoju reputáciu, málo sa bojí o svoje svedomie.

 

Filip II. Macedónsky

Divide et impera

Rozdeľ a panuj.

 

Starý zákon – Genezis 1:3

Fiat lux

Nech je svetlo.

 

Latinské príslovie

Memento mori

Pamätaj, že zomrieš.

 

Latinsk príslovie

Mors ultima ratio

Smrť má posledné slovo.

 

Motto na stredovekých slnečných hodinách

Utere, non numera

Využi hodiny, nepočítaj ich.

 

Olympijské motto

Citius, Altius, Fortius

Rýchlejšie, vyššie, silnejšie.

 

Seneca

Imperare sibi maximum imperium est

Vládnuť nad sebou je najväčšia sila.

 

Publilius Syrus

Ab alio expectes alteri quod feceris

Očakávaj rovnaké zaobchádzanie, aké si prejavil ty.

 

Publilius Syrus

Ubi concordia, ibi victoria

Kde je jednota, je víťazstvo.

 

Horatius

Sedit qui timuit ne non succederet

Ten, čo sa bál neúspechu, nehybne sedel.

 

Ovidius

Perfer et obdura, dolor hic tibi proderit olim

Buď silný a vytrvaj, raz ti bude táto bolesť na úžitok.

 

Erazmus

Dulce bellum inexpertis

Vojna je krásna pre neskúsených.

 

Cicero

Oportet esse ut vivas, non vivere ut edas

Jedz, aby si žil, neži, aby si jedol.

 

Horatius

Sapere aude

Odváž sa byť múdry.

 

Horatius

Vitiis nemo sine nascitur

Nikto sa nenarodí bezchybný.

 

Cicero

Historia magistra vitae et testis temporum

História je učiteľkou života, svedkom čias.

 

Latinské príslovie

Quod nocet, saepe docet

Čo zraní, často učí.

 

Cicero

Omnium rerum principia parva sunt

Začiatky všetkých vecí sú malé.

 

Ovídius

Nil homini certum est

Pre ľudí nie je nič isté.

 

Juvenalis

Mens sana in corpore sano

Zdravá myseľ v zdravom tele.

 

Horatius

Nil desperandum

Nikdy nezúfaj.

 

Vergílius

Possunt, quia posse videntur

Dokážu, lebo veria, že dokážu.

 

Svätý Augustín

Patientia comes est sapientiae

Trpezlivosť je spoločníčkou múdrosti.

 

Latinské príslovie

Destitutus ventis, remos adhibe

Ak ťa zradí vietor, použi veslá.

 

Terentius

Homo sum: humani nihil a me alienum puto

Som človek, nič ľudské mi nie je cudzie.

 

Ovídius

Cui peccare licet, peccat minus

Komu je dovolené robiť chyby, chybuje menej.

 

Seneca

Nemo sine vitio est

Nik nie je bez chyby.

 

Latinské príslovie

Lupus est homo homini

Človek človeku je vlkom.

 

Petronius

Mundus vult decipi, ergo decipiatur

Svet chce byť oklamaný, tak nech je oklamaný.