Dalajláma a jeho 41 najkrajších citátov ako žiť spokojnejší život

Dalajláma citáty

 

Cieľom nie je byť lepší ako ten druhý, ale lepším ako ste teraz.

 

Šťastie nie je niečo, čo príde okamžite. Vychádza to z vašich vlastných činov.

 

Musíme sa naučiť chcieť to, čo máme, nie to, čo chceme, aby sme dosiahli stabilné a stále šťastie.

 

Ovládnuť sám seba je väčšie víťazstvo ako poraziť tisícky v bitke.

 

Ľudia sa vydávajú rôznymi cestami, aby našli uspokojenie a šťastie. To, že nie sú na vašej ceste, ešte neznamená, že sa stratili.

 

Moje náboženstvo je veľmi jednoduché. Moje náboženstvo je láskavosť.

 

Je veľmi zriedkavé alebo takmer nemožné, že udalosť bude iba negatívna, ak sa na ňu pozriete zo všetkých hľadísk.

 

Svet nepatrí k vodcom. Svet patrí celému ľudstvu.

 

Disciplinovaná myseľ vedie k šťastiu a nedisciplinovaná myseľ vedie k utrpeniu.

 

Pamätajte, že niekedy nedostať to, čo chcete, je úžasné šťastie.

 

Vyberte si optimizmus, budete sa cítiť lepšie.

Láska znamená absenciu posudzovania toho druhého.

 

V Tibete sa hovorí, že tragédia by sa mala využiť ako zdroj sily. Bez ohľadu na to, aké ťažkosti prídu, aké bolestivé budú vaše skúsenosti, tak až keď stratíte nádej, to bude vaša skutočná katastrofa.

 

Naším hlavným cieľom v tomto živote je pomáhať druhým. A ak im nemôžete pomôcť, aspoň im neubližujte.

 

Ak je problém odstrániteľný, ak je situácia taká, že s tým môžete niečo urobiť, nemusíte sa obávať. Ak to nie je možné napraviť, potom nemá význam robiť starosti. Nemá žiadny význam mať obavy.

 

Posúďte svoj úspech podľa toho, čoho ste sa museli vzdať, aby ste ho dosiahli.

 

Ak si dokážete vypestovať správny prístup, vaši nepriatelia sú vašimi najlepšími duchovnými učiteľmi, pretože ich prítomnosť vám dáva príležitosť posilniť a rozvíjať toleranciu, trpezlivosť a porozumenie.

 

Berte do úvahy, že veľká láska a veľké úspechy zahŕňajú veľké riziko.

 

Všetko utrpenie je spôsobené nevedomosťou.

 

Pri trénovaní tolerancie je najlepším učiteľom nepriateľ.

 

Mier neznamená absenciu konfliktov; rozdiely medzi ľuďmi budú vždy. Mier znamená riešenie týchto rozdielov mierovými prostriedkami; prostredníctvom dialógu, vzdelávania, vedomostí; a humánnymi spôsobmi.

 

Činy niekoho iného by nemali určovať vašu odpoveď.

 

Čas plynie nerušene. Keď robíme chyby, nemôžeme vrátiť hodiny a skúsiť to znova. Jediné, čo môžeme urobiť, je dobre využiť súčasnosť.

 

V našom boji za slobodu je pravda jedinou zbraňou, ktorú máme.

 

Nebudem vám navrhovať, že moja cesta je najlepšia. Rozhodnutie je len na vás. Ak nájdete smer, ktorý by vám mohol vyhovovať viac, môžete experimentovať sami. Ak zistíte, že to k ničomu neviedlo, neberte to nabudúce do úvahy.

 

Namiesto toho, aby ste sa čudovali, prečo sa vám to deje, pouvažujte, prečo sa vám to deje.

 

Šťastie nie vždy pochádza z hľadania. Niekedy príde, keď ho najmenej čakáme.

 

Násilím môžete vyriešiť jeden problém, ale zasejete zárodky ďalším.

 

Kľúčom je vnútorný pokoj. Ak máte vnútorný pokoj, vonkajšie problémy neovplyvnia váš hlboký pocit pokoja a mieru. Bez tohto vnútorného pokoja, bez ohľadu na to, aký pohodlný je váš materiálny život, môžete byť stále znepokojení, vyvedený z miery alebo nešťastní kvôli vonkajším okolnostiam.

 

Bez ohľadu na to, aký ste vzdelaný alebo bohatý, ak nemáte pokoj v mysli, nebudete šťastní.

 

Skutočná zmena vo svete príde iba zo zmeny srdca.

 

Ako jednotlivci môžeme ovplyvňovať svoje vlastné rodiny. Naše rodiny môžu ovplyvňovať naše komunity a naše komunity môžu ovplyvňovať národ.

 

Planéta nepotrebuje ďalších úspešných ľudí. Planéta zúfalo potrebuje viac tvorcov mieru, liečiteľov, rozprávačov príbehov a milovníkov všetkého druhu.

 

Uvedomiť si jediný nedostatok na sebe je užitočnejšie ako uvedomiť si tisíc v niekom inom.

 

Ešte dôležitejšie ako láskavosť a náklonnosť, ktorú dostávame, je láskavosť a náklonnosť, ktorú dávame.

 

K každému, koho stretnem, sa snažím správať ako k starému priateľovi.

 

Oko za oko a budeme všetci slepí.

 

Keďže motivácia preniká do všetkých činností, je dôležité, aby sme mali pozitívnu motiváciu. Nech už sa zaoberáme čímkoľvek, politikou, vzdelávaním, medicínou, právom, strojárstvom, vedou, obchodom alebo priemyselom, charakter našej motivácie určuje charakter našej práce.

 

V roku sú len dva dni, ktoré sa nedajú nič robiť. Jeden sa volá včera a druhý zajtra.

 

Buďte pripravení zmeniť svoje ciele, nikdy však svoje hodnoty.

 

Ak nemilujete seba samého, nemôžete milovať ostatných. Ak nemáte súcit so sebou, potom nie ste schopní rozvíjať súcit k ostatným.