60 citátov o vernosti a jej veľkej dôležitosti v živote

Citáty o vernosti

 

“Tí, ktorí sú verní, poznajú len rozkoše lásky, ale tí, ktorí sú neverní, poznajú tragédie lásky.” – Oscar Wilde

 

“Opusti ma, ak musíš, ale ak si so mnou, buď mi verný.” – Elizabeth Edwardsová

 

“Pravá láska je nezištná. Je ochotná sa obetovať.” – Sadhu Vaswami

 

“Vzťah bez dôvery je ako auto bez benzínu, môžete v ňom zostať, koľko chcete, ale nikam nepocestuje.” – Neznámy autor

 

“Skutoční muži zostávajú verní. Nemajú čas hľadať si iné ženy, pretože sú príliš zaneprázdnení hľadaním nových spôsobov, ako milovať tú svoju.” – John F. Kennedy

 

“Najlepšia vec na láske je dôvera, najlepšia vec na dôvere je úprimnosť a najlepšia vec na úprimnosti je vernosť.” – Anurag Prakash Ray

 

“Lojalita a oddanosť vedú k odvahe. Statočnosť vedie k duchu sebaobetovania. Duch sebaobetovania vytvára dôveru v silu lásky.” – Morihei Ueshiba

 

“Jedinou skutočnou skúškou vernosti je oddanosť tvárou v tvár skaze a zúfalstvu.” – Eric Felten

 

“Vernosť je stále rovnaká, či už v hre vyhráva alebo prehráva; je pravdivá ako slnečné hodiny, hoci na ne nemusí svietiť Slnko.” – Samuel Butler

 

“To, čo robí ženu krásnou, je jej vernosť a priateľstvo s inými ženami a jej úprimnosť voči mužom.” – Vanessa Marcilová

 

“Lojalita neznamená nič, ak nie je jej základom absolútny princíp sebaobetovania.” – Woodrow T. Wilson

 

“Lojalitu si nemôžete kúpiť, nemôžete si kúpiť oddanosť sŕdc, myslí a duší. Tieto veci si musíte zaslúžiť.” – Clarence Francis

 

“Jediní ľudia, ktorým vďačím za svoju lojalitu, sú tí, ktorí ma nikdy nedonútili pochybovať o tej ich.” – Anonym

 

“Láska a vernosť tečú hlbšie ako krv.” – Richelle Mead

 

“Základnými kameňmi vyváženého úspechu sú čestnosť, charakter, morálna zásadovosť, viera, láska a vernosť.” – Zig Ziglar

 

“Veľkí vodcovia vzbudzujú vo svojich nasledovníkoch a podriadených neuveriteľnú lojalitu.” – Joe Lonsdale

 

“Najcennejší dar, aký môžete získať, je úprimný priateľ.” ― Stephen Richards

 

“Lojalita znamená, že mi povieš svoj úprimný názor, či už si myslíš, že sa mi bude páčiť, alebo nie.” – Generál Colin Powell

 

“Lojalita sa nedá namaľovať. Nemožno ju vyrobiť na montážnej linke. V skutočnosti sa nedá vyrobiť vôbec, pretože jej zdrojom je ľudské srdce – centrum sebaúcty a ľudskej dôstojnosti.” – Maurice R. Franks

 

“Vernosť je rozhodnutie, odhodlanie duše.” – Pascal Mercier

 

“Nie je ľahké odovzdať svoju vernosť niekomu, koho nepoznáte.” – Megan Turnerová

 

“Lojalita nie je šedá. Je čierna a biela. Buď ste lojálni úplne, alebo nie ste lojálni vôbec.” – Sharnay

 

“Nedovoľte, aby sa vaša lojalita stala otroctvom. Ak si nevážia to, čo im prinášate k stolu, nechajte ich jesť samých.” – Anonym

 

“Kľúčom k úspechu je čestnosť a lojalita. Ak sú dvaja ľudia k sebe vo všetkom úprimní, je to asi najväčší kľúč k úspechu.” – Taylor Lautner

 

“Lojalita je prísľub pravdy voči sebe a druhým.” – Ada Velez-Boardley

 

“Jednou z vecí, ktoré ma robia tým, kým som, je vernosť ľuďom, ktorí mi prirástli k srdcu.” – Simone Elkeles

 

“Dôveru nám dáva lojalita. Dôvera je to, čo nás núti zostať. Zotrvanie nás núti milovať a láska nám dáva nádej.” – Glenn van Dekken

 

“Tam, kde je vernosť, sú zbrane zbytočné.” – Paulo Coelho

 

“Láska často nosí masku, aby otestovala vernosť.” – Minna Antrim

 

“Lojalita je všetkým, ale všetko nie je lojálne.” – Terrance McAllister

 

“Niekedy by si bol prekvapený, aká vzácna lojalita je.” – Zoe Suggová

 

“Nemôžeš byť lojálny voči iným, ak nie si najprv lojálny voči sebe.” – Tor Seidler

 

“Keby bol tvoj muž verný typ, nemusela by si sa obávať iných žien. Uvedomte si, že jeho úlohou je byť vám verný.” – Sonya Parkerová

 

“Buďte verní v každom vzťahu! Vernosť je kľúčom k veľkému vnútornému pokoju, radosti, šťastiu a spokojnosti v živote. Keď človek nie je verný, vzťah sa stáva chladným, trpkým a bolestným.” – Prem Tihan Shafiq

 

“Kto je najpomalší v dávaní sľubu, je najvernejší v jeho plnení.” – Abusaleh Shariff

 

“Podvodníci chcú, aby ste boli verní, zatiaľ čo oni sú neverní.” – Sonya Parker

 

“Lojalitu žien si treba zaslúžiť dôverou a náklonnosťou, a nie barbarskými rituálmi. Nastal čas zanechať za sebou staré spôsoby utrpenia.” – Waris Dirie

 

“Musíte zostať lojálni voči ľuďom, ktorí vás podporovali, keď ste vyrastali.” – Sylvester Stallone

 

“Existuje jeden prvok, ktorý má cenu zlata, a tým je lojalita. Zakryje množstvo slabostí.” – Philip Armour

 

“Nič nie je ušľachtilejšie, nič nie je úctyhodnejšie ako vernosť.” – Cicero

 

“Láska rastie zo stabilných vzťahov, spoločných skúseností, vernosti, oddanosti a dôvery.” – Richard Wright

 

“There is no friend as loyal as a book.” – Ernest Hemingway

 

“V priateľstve hľadáme vernosť.” – Marcus Tullius Cicero

 

“Kde je láska a vernosť, veľké ciele a vznešené duše, hoci aj v chatrči alebo v bani, tam je rozprávková krajina.” – Charles Kingsley

 

“Bez dôvery nie je možná lojalita – a bez lojality nie je možný skutočný rast.” – Fred Reichheld

 

“Odvaha a láskavosť, vernosť, pravda a ochota sú vždy rovnaké a vždy potrebné.” – Laura Ingalls Wilderová

 

“Ľudia tejto generácie nerozumejú vernosti, a preto vzniká príliš veľa dočasných priateľstiev a vzťahov.” – Neznámy autor

 

“Naši predkovia sa pravdepodobne naučili, že vernosť je cenným nástrojom na prežitie. V džungli, na púšti alebo na otvorených pláňach zvyšovala lojalita ku kmeňu šancu na prežitie v drsnom počasí a pri nespoľahlivom zásobovaní potravinami a vodou.” – Dianne M. Durkinová

 

“Lojalita je najsilnejším lepidlom, vďaka ktorému vzťah vydrží celý život.” – Mario Puzo

 

“Nie je spravodlivé žiadať od druhých to, čo nie ste ochotní urobiť sami.” – Eleanor Rooseveltová

 

“Dávajte pozor na tých, ktorí dávajú pozor na vás. Lojalita je najdôležitejšia.” – Conor McGregor

 

“Psy sú vernými priateľmi, a keby vedeli rozprávať, vaše tajomstvá by boli stále v bezpečí.” – Richelle E. Goodrichová

 

“Sila rodiny, podobne ako sila armády, spočíva vo vzájomnej vernosti.” – Mario Puzo

 

“Patrím ľuďom, ktorých milujem, a oni patria mne – oni a láska a lojalita, ktorú im dávam, tvoria moju identitu oveľa viac, než by to dokázalo akékoľvek slovo alebo skupina.” – Veronica Rothová

 

“Boh je verný, ale aj vy mu musíte byť verní a poslušní. Platí to obojstranne.” – Neznámy autor

 

“Nikdy neľutujte, že ste verní a čestní, pretože tieto vlastnosti sú vzácne a v dnešnej dobe ich len tak ľahko nenájdete.” – Anurag Prakash Ray

 

“Bez ohľadu na to, koľkokrát mi niekto ublížil, budem naďalej verný, úprimný a milujúci. Skôr či neskôr to niekto ocení.”– Ritu Ghatourey

 

“Hovorí sa, že by ste sa mali k ľuďom správať tak, ako chcete, aby sa správali k vám. Ak sa vo vzťahu snažíte byť verní a čestní, mali by ste prijať niekoho, kto je rovnako verný a čestný. Ak sa vám nedostane rovnaké zaobchádzanie, aké dávate, táto osoba nestojí za vašu námahu.” – Neznámy autor

 

“Žiarlivá priateľka je verná priateľka, mal by si sa báť, ak sa o teba nezaujíma.” – Anurag Prakash Ray

 

“Buďte verní v malých veciach, lebo v nich sa skrýva vaša sila.” – Matka Tereza