25 citátov o umení na inšpiráciu od kreatívnych ľudí

Citáty o umení

„Každý umelec bol najskôr amatér.“

 – Ralph Waldo Emerson

 

„Kreativita vyžaduje odvahu.“ 

– Henri Matisse

 

„Každé dieťa je umelcom. Problémom je ako zostať umelcom, keď vyrastieme.“

– Pablo Picasso

 

„Nerobte fotky, vyrábajte ich obsah.“ – Ansel Adams

 

„Umenie nám umožňuje nájsť samých seba a zároveň samých seba stratiť v tú istú dobu.“ 

– Thomas Merton

 

„Obraz je báseň bez slov.“ 

– Horace

 

„ Princípmi pravého umenia nie je zobrazovať, ale evokovať.“

– Jerzy Kosinski

 

„Umelecké dielo, ktoré nezačalo emóciami, nie je umením.“ 

―  Paul Cezanne

 

„V umení nie je žiadne musím, pretože umenie je zadarmo.“

―  Wassily Kandinsky

 

„Skutočný umelec nie je ten, kto je inšpirovaný, ale ten, kto inšpiruje ostatných.“

―  Salvador Dali

 

„Inšpirácia existuje, ale musí vás nájsť pracovať.“

―  Pablo Picasso

 

„Nie je dôležité na čo sa pozeráte, ale čo vidíte.“

―  Henry David Thoreau

 

„Cieľom umenia nie je reprezentovať vonkajší vzhľad vecí, ale ich vnútorný význam.“

―  Aristotle

 

„Maľovanie je len ďalší spôsob vedenia si denníka.“

―  Pablo Picasso

 

„Umelec vidí to, na čo sa ostatní len letmo pozrú.“

―  Leonardo da Vinci

 

„Ak v sebe počujete hlas: „Nie si maliar“, v každom prípade maľujte … a ten hlas bude umlčaný.“

―  Vincent van Gogh

 

„Umenie je lož, vďaka ktorej si uvedomujeme pravdu.“

―  Pablo Picasso

 

„Tí, ktorí nechcú nič napodobniť, neprodukujú nič.“

―  Salvador Dali

 

„Každý umelec máča štetec vo vlastnej duši a maľuje vlastnú podstatu do svojich obrazov.“

―  Henry Ward Beecher

 

„Existujú maliari, ktorí premieňajú slnko na žltú škvrnu, ale sú aj iní, ktorí pomocou svojho umenia a inteligencie premenia žltú škvrnu na slnko.“

―  Pablo Picasso

 

„Videl som anjela v mramore a vytesával som ho až kým som ho nevyslobodil.“

―  Michelangelo

 

„Umenie by malo byť niečím, čo oslobodzuje vašu dušu, provokuje predstavivosť a povzbudzuje ľudí, aby išli ďalej.“ 

– Keith Haring

 

„Existujú dva odlišné jazyky. Existuje slovný, ktorý oddeľuje ľudí … a existuje optický, ktorému rozumie každý.“ 

– Yaacov Agam

 

„Každé umenie by malo inšpirovať a vyvolávať emócie. Umenie by malo byť niečo, čo môžete skutočne cítiť.“

– Chris DeRubeis

 

„Mojím cieľom ako umelca je vytvárať umenie, ktoré ľuďom umožní pozerať sa na svet iným spôsobom.“

– Autumn de Forest