33 zaujímavých citátov o škole, ktoré vás pobavia, ale aj prinútia zamyslieť

citáty o škole

Zbierka 33 zaujímavých citátov o škole, ktoré vás pobavia, ale aj prinútia zamyslieť, o čom by škola mala byť, aby ľudí pripravila na život.

 

“Dieťa so vzdelaním len zo školy nie je skutočne vzdelané.”

– George Santayana

 

“Vzdelanie nie je len o chodení do školy a získaní titulu. Je o rozširovaní svojich vedomostí a prijímaní životných právd.”

– Shakuntala Devi

 

“Keď sa ma ľudia pýtajú, či som chodil do filmovej školy, odpoviem, že nie, chodill som na filmy.”

– Quentin Tarantino

 

“V škole sa nemáte ako naučiť, ako bude svet o rok fungovať.”

– Henry Ford

 

“Deti by sa mali naučiť, že čítanie je potešenie, nie len niečo, čo vás učitelia nútia robiť v škole.”

– Beverly Cleary

 

Odporúčané čítanie: Ako na čítanie s maximálnym porozumením

 

“Často som ohromený tým, o koľko viac spôsobilosti a nadšenia pre vedu nájdete u žiakov na základnej škole než u študentov vysokých škôl.”

– Carl Sagan

 

“Tí, ktorí nepoznajú minulosť, sú odsúdení k jej opakovaniu.”

– Edmund Burke

 

“Autorita tých, čo učia, je často prekážkou tým, ktorí sa chcú učiť.

– Marcus Tulius Cicero

 

“Rozdiel medzi školou a životom? V škole vás naučia lekciu a potom dajú test. Život vám dá test a z neho si odnesiete lekciu.”

– Tom Bodett

 

“Zásadným cieľom vzdelávania na školách by malo byť vytvárať mužov a ženy schopné robiť nové veci, nie len opakovať to, čo robili predošlé generácie. Mužov a ženy, ktorí sú kreatívni, vynaliezaví a objavujúcich nové vci, ktorí sú kritickí, preverejú a neprijímajú všetko, čo sa im predloží.”

– Jean Piaget

 

“Priemerný učiteľ povie. Dobrý vysvetlí. Skvelý demonštruje. Veľký inšpiruje.”

– William Arthur Ward

 

“Múdrosť sa nedá preniesť na druhých. Múdrosť, ktorú sa múdry človek snaží preniesť na ostatných, im vždy znie ako bláznovstvo. Vedomosti sa dajú komunikovať, ale nie múdrosť. Dá sa iba nájsť, žiť s ňou, robiť s ňou zázraky, ale nedá sa odkomunikovať ani naučiť ostatných.”

– Hermann Hesse

 

“Ak má človek vyžarovať slnečné svetlo na ďalších ľudí, najprv ho musí mať vo svojom vnútri.”

– Romain Rolland

 

“Praví učitelia sú ako mosty, na ktoré pozávajú svojich študentov, aby ho prekročili. A po tom, ako im napohli k jeho prekročeniu, s radosťou sa zrútia a povzdbudia, aby postavili svoj vlastný.”

– Nikos Kazantzakis

 

“Ľudí nemôžete nič naučiť, môžete im len pomôcť nájsť to, čo už v sebe majú.”

– Galileo Galilei

 

“Nikdy svojich žiakov neučím, len im poskytnem prostredie a podmienky, v ktorých sa môžu učiť.”

– Albert Einstein

 

“Keď chcete dieťa naučiť myslieť, začnite s nimi od mala zaobchádzať so všetkou vážnosťou, dajte im zodpovednosti, otvorene s nimi hovorte, poskytnite súkromie a miesto pre nich samých, a priveďte ich k čítaniu a premýšľaniu významných myšlienok čo najskôr.”

– Bertrand Russell

 

“Ak chcete ľudí naučiť novému spôsobu myslenia, neobťažujte sa tým, že sa ich budete snažiť učiť. Namiesto toho im dajte nejaký nástroj, ktorého používanie ich dovedie k novému spôsobu myslenia.”

– R. Buckminster Fuller

 

“Dajte žiakom niečo urobiť, nie niečo sa naučiť. A robiť niečo by od nich malo vyžadovať myslenie. Učenie je potom prirodzeným výsledkom.”

– John Dewey

 

“Som vždy pripravený učiť sa, ale nie vždy som rád, keď ma učia.”

– Winston S. Churchill

 

“Pravý učiteľ ubráni svojich študentov pred svojím vlastným vplyvom.”

– Amos Bronson Alcott

 

“Myslím, že škola je miestom, kde by sa malo učiť umeniu myslieť.”

– Edward de Bono

 

“Vzdelaný človek by mal vedieť všetko o niečom a niečo o všetkom.”

– C. V. Wedgwood

 

“Kreativita je teraz vo vzdelávaní tak dôležitá ako gramotnosť a mali by sme s ňou zaobchádzať s rovnakou vážnosťou.”

– Sir Ken Robinson

 

“Naša rýchla a na informáciách založená spoločnosť veľmi skôr potrebuje ľudí, ktorí vedia, ako hľadať fakty, než sa ich učili naspamäť, a ktorí vedia ako sa kreatívne vysporiadať so zmenami. Tieto veci sa nenaučíte v škole.”

– Wendy Priesnitz

 

“Nekreatívna myseľ vie zbadať nesprávnu odpoveď, ale chce to kreatívnu myseľ, aby zbadala nesprávnu otázku.”

– Anthony Jay

 

“Aby ste naplno rozvili svoju myseľ, študujte náuku o umení aj umenie vedy. Naučte sa vidieť. Uvedomte si, že všetko je prepojené so všetkým ostatným.”

– Leonardo da Vinci

 

“V skutočnosti, všetko vzdelanie je samovzdelávanie. Učiteľ je len sprievodcom, ukazuje smer a žiadna škola, bez ohľadu ako vynikajúca, vám nedokáže poskytnúť vzdelanie. Čo vám dá sú ako obrysy v detských omaľovánkach. Farby si musíte doplniť sami.”

– Louis L’Amour

 

Pri vzdelávaní je úplne bežné, že zo začiatku často odrežeme životodarný koreň a potom sa ho snažíme nahradiť jeho prirodzené funkcie umelými prostriedkami. Takto potláčame detskú zvedavosť a potom, keď neprejavujú prirodzený záujem v učení, poskytnú mu špeciálneho učiteľa na pomoc na ťažkosti s učením.”

– Alice Duer Miller

 

“Do skvelej školy si nechodíte ani tak po vedomosti, ako skôr po šikovnosť a návyky. Po návyk udržať pozornosť, po umenie vyjadrovať sa, po umenie rýchlo si k niečomu vytvoriť stanovisko, po umenie rýchlo preniknúť do myšlienok druhých, po návyk dať na napomenutia a vyvrátenia dôkazmi, po umenie vzdelaným spôsobom vyjadriť súhlas alebo nesúhlas, po návyk všímať si aj nepatrné detaily, po umenie pracovať na veciach, ktoré je možné v súčasnej dobe dosiahnuť, pre vkus, pre schopnosť rozlišovať, po odvahu a po mentálnu triezvosť. A nad všetko ostatné, do skvelej školy si chodíte po sebapoznanie.”

– William Cory

 

“Vedomosti sú k niečomu len vtedy, keď sa zmenia na návyky.”

– Jerome Bruner

 

“Zriedka nájdete dve deti, ktoré by ste mohli viesť rovnako.”

– John Locke

 

“Najväčším znakom úspešného učiteľa je, keď môže povedať, že dieťa už funguje ako keby som neexistoval.”

– Maria Montessori

 

Páčili sa vám tieto citáty o škole? Môžno by sa vám páčili aj tieto fascinujúce citáty o vzdelaní:

umeniekreatvity.sk/citaty-o-vzdelani