45 citátov o múdrosti od najmúdrejších ľudí sveta

Citáty o múdrosti

„Blázon si myslí, že je múdry, ale múdry človek o sebe vie, že je blázon.“

― William Shakespeare

 

„Kedykoľvek zistíte, že ste na strane väčšiny, je čas na zmenu alebo je čas zastaviť sa a pouvažovať.“

― Mark Twain

 

„Poznať samého seba je začiatok všetkej múdrosti.“

–     Aristoteles

 

„Jediná skutočná múdrosť spočíva v tom, že viete, že nič neviete.“

–     Sokrates

 

„Najsmutnejším aspektom dnešného života je to, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie, ako spoločnosť nadobúda múdrosť.“

― Isaac Asimov

 

„Vzdelaná myseľ sa vyznačuje tým, že dokáže uvažovať o určitej myšlienke bez toho, aby ju prijala.“

–     Aristoteles

 

„Každý blázon môže niečo vedieť. Podstatou však je tomu aj rozumieť.“

― Albert Einstein

 

„Múdrosť si možno osvojiť tromi metódami. Prvá, uvažovanie, je najvznešenejšia. Druhá, napodobňovanie, je najjednoduchšia. A tretia je skúsenosť – tá je najtrpkejšia.“

–     Konfucius

 

„Včera som sa považoval za bystrého a chcel som zmeniť svet. Dnes som už múdry, takže mením sám seba.“

–     Džalál ad-Dín Rúmí

 

„Poznať ľudí je znakom inteligencie,

poznať seba je znakom naozajstnej múdrosti.

Ovládať ľudí je znakom sily,

ale ovládať seba je už znakom skutočnej moci.“

–     Lao-c’

 

„Nie je rozumné, aby sme si boli príliš istý svojou vlastnou múdrosťou. Je naopak prospešné si pripomínať, že aj tí najsilnejší môžu zoslabnúť a aj tí najmúdrejší môžu pochybiť.“

–     Mahátmá Gándhí

 

Životné ponaučenia sa budú opakovať dovtedy, kým sa z nich nepoučíme.

–     Frank Sonnenberg

 

Pochybovačnosť je začiatkom múdrosti.

–     Augustín z Hippa

 

Hlupák sa čuduje, ale múdry človek sa pýta.

–     Benjamin Disraeli

 

Múdrosť nedostávame. Musíme ju sami objaviť po absolvovaní cesty, ktorú za nás nikto nemôže prejsť a pred ktorou nás nikto nedokáže ochrániť.

–     Marcel Proust

 

Žiadny človek sa nestal múdry náhodou.

Seneca

 

Ak vám šťastie rozdalo zlé karty, využite svoju múdrosť na to, aby ste sa stali dobrým hráčom.

–     Francis Quarles

 

Talent je ako výborný strelec, pretože dokáže zasiahnuť cieľ, ktorý nikto iný nemôže trafiť. Aj génius by sa dal prirovnať k výbornému strelcovi, pretože dokáže zasiahnuť cieľ, ktorý iní ľudia nevidia.

Arthur Schopenhauer

 

„Múdry človek sa nesnaží zabezpečiť si pôžitok. Jeho prvotným cieľom je totiž to, aby sa vyhol trápeniu.“

Aristoteles 

 

Ak chcete získať vedomosti, musíte študovať. Ak však chcete získať múdrosť, musíte pozorovať.

–     Marilyn vos Savantová

 

Talent je daný Bohom – buďte pokorní. Sláva je daná človekom – buďte vďační. Namyslenosť je daná sama sebou – buďte opatrní.

–     John Wooden

 

Človek musí byť dostatočne smelý, aby si priznal svoje chyby, dostatočne múdry, aby z nich ťažil, a dostatočne silný, aby ich dokázal napraviť.

John C. Maxwell

 

Skúsenosti nepredstavujú to, čo vás v živote stretne. Za skúsenosti by sme skôr mohli pokladať to, čo s tým, čo vás stretne, urobíte.

Aldous Huxley

 

Múdrosť je správne využitie vedomostí. Vedieť totiž neznamená byť múdry. Mnohí ľudia toho vedia veľa a vďaka tomu sú ešte väčšími hlupákmi. Na svete niet väčšieho hlupáka ako je vedomý hlupák. Múdrosť má teda človek, ktorý vie využívať svoje vedomosti.

Charles Spurgeon

 

Všetko ľahké je zo začiatku ťažké.

–     Johann Wolfgang von Goethe

 

Nebojím sa armády levov, ktorú vedie ovca. Bojím sa armády oviec, ktorú vedie lev.

–     Alexander Veľký

 

Znalosť je vedieť, že paradajka je ovocie. Múdrosť je nedávať paradajku do ovocného šalátu.

– Miles Kington

 

Vžité predstavy sú zámkami, ktoré visia na dverách múdrosti.

–     Mary Browne

 

Múdry človek robieva vlastné rozhodnutia. Nevzdelaný človek zas počúva verejnú mienku.

–     Grantland Rice

 

Trpezlivosť sprevádza múdrosť.

–     Augustín z Hippa

 

Múdry človek nie je ten, kto pozná správne odpovede, ale ten, kto kladie správne otázky.

–     Claude Lévi-Strauss

 

Čítanie všetkých dobrých kníh je ako rozhovor s najbystrejšími ľuďmi minulých storočí.

–     René Descartes

 

Je lepšie, keď sa človek učí na cudzom nešťastí, ako keby sa mal učiť na tom svojom.

–     Ezop

 

Znalosti nadobúdame vtedy, keď sa každý deň naučíme niečo nové. Múdrosť zas nadobúdame vtedy, keď sa každý deň niečoho pustíme.

Budhistické príslovie

 

Kŕmte vašu myseľ veľkými myšlienkami, pretože inak sa nikdy nedostanete vyššie, ako si myslíte.

–     Benjamin Disraeli

 

„Skutočné poznanie spočíva v tom, že si uvedomuje rozsah svojej nevedomosti.“

–     Konfucius

 

„Žiadne bohatstvo sa nevyrovná vedomostiam a žiadna chudoba nevzdelanosti.“

–     Budha

 

„Vaše vedomosti nemajú žiadnu hodnotu, pokiaľ ich nedokážete uplatniť v praxi.“

–     Anton Pavlovič Čechov

 

„Poznanie je sila.“

–     Francis Bacon

 

“Investícia do vzdelania prináša najlepšie úroky.”

– Benjamin Franklin

 

„Všetko poznanie má svoj pôvod v našom vnímaní.“

– Leonardo da Vinci

 

„Poznanie sa nezakladá len na pravde, ale aj na omyle.“

–     Carl Gustav Jung

 

„Dávajte si pozor na falošné vedomosti. Sú totiž oveľa nebezpečnejšie ako nevedomosť.“

–     George Bernard Shaw

 

Pre človeka je nemožné naučiť sa to, čo si myslí, že už vie.

–     Epiktétos

 

Najväčšou prekážkou objavovania nie je nevedomosť, ale ilúzia poznania.

–     Daniel J. Boorstin