Výber najlepších citátov od filozofov z celého sveta a rôznych období histórie

Citáty filozofov

Citáty gréckych filozofov

 

„Láska sa skladá z jednej duše, ktorá obýva dve telá.“ – Aristoteles

 

„Jedno viem, že neviem nič. To je zdroj mojej múdrosti.“ – Sokrates

 

„Človek je bytosť hľadajúca zmysel.“ – Platón

 

„Nič nie je trvalé okrem zmeny.“ – Herakleitos

 

„Všetky ľudské bytosti od prírody túžia po poznaní.“ – Aristoteles

 

„Falošné slová nie sú zlé len samy osebe, ale nakazia dušu zlom.“ – Sokrates

 

„Charakter je osud.“ – Herakleitos

 

„Šťastný človek je ten, kto má zdravé telo, bohatú dušu a vzdelanú povahu.“ – Táles

 

„Najhorší zo všetkých podvodov je sebaklam.“ – Platón

 

„Charakter možno takmer nazvať najúčinnejším prostriedkom presviedčania.“ – Aristoteles

 

„Veľké výsledky si vyžadujú veľké ambície.“ – Herakleitos

 

„Nič nie je aktívnejšie ako myšlienka, lebo tá prechádza vesmírom, a nič nie je silnejšie ako nevyhnutnosť, lebo všetko sa jej musí podriadiť.“ – Táles

 

„Dobrú povesť si získate tak, že sa budete snažiť byť tým, čím chcete vyzerať.“ – Sokrates

 

„Základom každého štátu je vzdelanie jeho mládeže.“ – Diogenes

 

„Nikto nevstúpi dvakrát do tej istej rieky, lebo to nie je tá istá rieka a on nie je ten istý človek.“ – Herakleitos

 

„Keby som nasledoval zástupy, neštudoval by som filozofiu.“ – Chrysippos

 

„Šťastie nespočíva v majetku ani v zlate, šťastie prebýva v duši.“ – Demokritos

 

„Ťažkosti sú veci, ktoré človeku ukážu, aký je.“ – Epiktétos

 

„Najviac má ten, kto je najspokojnejší s málom.“ – Diogenes

 

„Dobrý charakter sa nevytvorí za týždeň alebo mesiac. Vytvára sa postupne, deň po dni. Na rozvoj dobrého charakteru je potrebné zdĺhavé a trpezlivé úsilie.“ – Herakleitos

 

Citáty rímskych filozofov

 

„Ak máte záhradu a knižnicu, máte všetko, čo potrebujete.“ – Cicero

 

„Doba je zlá. Deti už neposlúchajú rodičov a každý píše knihu.“ – Cicero

 

„Ak ste premohli svoje náchylnosti a nenechali sa nimi premôcť, máte dôvod na radosť.“ – Plautus

 

„Ak musíte porušiť zákon, urobte to, aby ste sa zmocnili moci; vo všetkých ostatných prípadoch ho dodržujte.“ – Ceasar

 

„Čítajte, keď čakáte; čítajte stále; čítajte vo voľnom čase; čítajte počas práce; čítajte, keď prichádzate; čítajte, keď odchádzate. Úlohou vzdelanej mysle je jednoducho povedané: čítať, aby viedla.“ – Cicero

 

„Je ľahšie nájsť ľudí, ktorí dobrovoľne zomrú, než tých, ktorí sú ochotní trpezlivo znášať bolesť.“ – Ceasar

 

„Život, ktorý nám bol daný od prírody, je krátky, ale spomienka na dobre prežitý život je večná.“ – Cicero

 

„Nikto vám nemôže zabrániť žiť tak, ako si to vyžaduje vaša prirodzenosť. Nemôže sa vám stať nič, čo nevyžaduje príroda.“ – Aurelius

 

„Strach je dôkazom zdegenerovanej mysle.“ – Virgil

 

„Príliš veľká topánka je schopná podraziť nohy, a príliš malá topánka môže nohy škrtiť. Tak je to s tými, ktorým šťastie nevyhovuje.“ – Horác 

 

„Mládenci, počúvajte starca, ktorého starci počúvali, keď bol mladý.“ – Augustus 

 

„Každý nový začiatok pochádza z konca iného začiatku.“ – Seneca

 

„Neexistuje čistá radosť, vždy je s ňou spojená určitá úzkosť.“ – Ovidius 

 

„Nehovor vždy to, čo vieš, ale vždy vedz, čo hovoríš.“ – Claudius

 

„Nádej je pilier, ktorý drží svet. Nádej je sen prebúdzajúceho sa človeka.“ – Plínius Starší

 

„Vesmír je transformácia: život je názor.“ – Aurelius

 

„Čo škodí úľu, škodí aj včele.“ – Aurelius

 

„Ponáhľajte sa pomaly.“ – Augustus

 

„Ak ti šťastie praje, nebuď nadšený, ak sa mračí, nezúfaj.“ – Ausonius

 

Citáty stredovekých filozofov

 

„Veci, ktoré milujeme, nám hovoria, akí sme.“ – Svätý Tomáš Akvinský

 

„Nič nie je mizerné, ak si to nemyslíš.“ – Boethius

 

„Najväčšia láskavosť, akú môže preukázať človek človeku spočíva v tom, že ho vyvedie z omylu k pravde.“ – Tomáš Akvinský

 

„Vojny sa začínajú, keď chceš, ale nekončia, keď prosíš.“ – Niccolo Machiavelli

 

„Z násilia nikdy nevznikne nič dobré.“ – Martin Luther

 

„Vojna je príjemná pre tých, ktorí ju nezažili.“ – Desiderius Erasmus

 

„Nech tí, ktorí kedysi bojovali proti bratom a príbuzným, teraz právom bojujú proti barbarom.“ – Pápež Urban II.

 

„Veru, svetlo sa nachádza v tme, a keď sa cítime smutní, vtedy je nám toto svetlo najbližšie.“ – Meister Eckhart

 

„Niektoré porážky sú triumfálnejšie ako víťazstvá.“ – Michel de Montaigne

 

„Kto chce byť poslúchaný, musí vedieť rozkazovať.“ – Niccolo Machiavelli

 

„Štúdium filozofie nespočíva v tom, aby sme vedeli, čo si ľudia mysleli, ale aká je pravda o veciach.“ – Svätý Tomáš Akvinský

 

„Viera musí pošliapať všetok rozum, zmysel a chápanie.“ – Martin Luther

 

„Je čestnejšie byť povýšený na trón ako sa naň narodiť. Jedno dáva šťastie, druhé sa získava zásluhou.“ – Petrarca

 

„Nepriateľovi nespôsobuj každú ujmu, ktorá je v tvojej moci, lebo sa potom môže stať tvojím priateľom.“ – Saadi

 

„Milovať znamená chcieť dobro pre druhého.“ – Tomáš Akvinský

 

„Výživou tela je jedlo, zatiaľ čo výživou duše je kŕmenie iných.“ – Alī ibn Abī Ṭālib, kalif

 

„Nasledujúc svetlo slnka sme opustili Starý svet.“ – Krištof Kolumbus

 

„Buďte ochotní byť začiatočníkom každé ráno.“  – Meister Eckhart

 

„Čo je lepšie ako múdrosť? Žena. A čo je lepšie ako dobrá žena? Nič.“ – Geoffrey Chaucer

 

„Svet sa delí na ľudí, ktorí majú rozum a nemajú náboženstvo, a na ľudí, ktorí majú náboženstvo a nemajú rozum.“ – Avicenna

 

Citáty východných filozofov

 

„Prekážka je cesta.“ – Zenové príslovie

 

„Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť.“ – Mahátma Gándhí

 

„Kamkoľvek pôjdeš, choď celým svojím srdcom.“ – Konfucius

 

„Mlčanie je pravý priateľ, ktorý nikdy nezradí.“ – Konfucius

 

„Dar pravdy prevyšuje všetky ostatné dary.“ – Gautama Buddha

 

„Keď sa hneváš, mysli na následky.“ – Konfucius

 

„Skúmajte minulosť, ak chcete určiť budúcnosť.“ – Konfucius

 

„Kalnú vodu najlepšie vyčistíte, ak ju necháte na pokoji.“ – Alan Watts

 

„Reagujte inteligentne aj na neinteligentné zaobchádzanie.“ – Laozi

 

„Všetko je krásne, ale nie každý to vidí.“ – Konfucius

 

„Cesta dlhá tisíc míľ sa začína jediným krokom.“ – Lao-c’

 

„Skutočné poznanie je poznať mieru svojej nevedomosti.“ – Konfucius

 

„Žiť život bez obmedzení je najvyšší stav existencie.“ – Lieh Tzu

 

„Podeľte sa o svoje vedomosti. Je to spôsob, ako dosiahnuť nesmrteľnosť.“ – Dalajláma

 

„Ak napravíte svoju myseľ, zvyšok života zapadne do seba.“ – Lao-c’

 

„Ľudské povahy sú si podobné, rozdeľujú ich zvyky.“ – Konfucius

 

„Byť hlboko milovaný vám dáva silu, milovať hlboko vám dáva odvahu.“- Lao-c’

 

„Vyšší človek je skromný v reči, ale prevyšuje v činoch.“ – Konfucius

 

„Ten, kto pozná všetky odpovede, ešte nedostal všetky otázky.“ – Konfucius

 

„Keď sú slová pravdivé a láskavé, môžu zmeniť svet.“ – Gautama Buddha

 

„Nie ste tu preto, aby ste zmenili svet. Svet je tu preto, aby zmenil vás.“ – Šantideva

 

Citáty moderných filozofov

 

„Človek vidí vo svete to, čo nosí vo svojom srdci.“ – Goethe

 

„Žite na slnku, plávajte v mori, pite divoký vzduch.“ – Ralph Waldo Emerson

 

„Myslím, teda som.“ – René Descartes

 

„Kto má veľké myšlienky, často robí veľké chyby.“ – Martin Heidegger

 

„Strom, ktorý chce rásť do neba, musí poslať svoje korene do pekla.“ – Nietzsche 

 

„Nechoďte tam, kam vedie cesta, ale choďte tam, kde cesta nie je, a zanechajte stopu.“ – Ralph Waldo Emerson

 

„Je lepšie niečo skúsiť a neuspieť, ako neskúsiť nič a uspieť. Výsledok môže byť rovnaký, ale vy nebudete. Porážkami vždy rastieme viac ako víťazstvami.“ – Soren Kierkegaard

 

„Žijeme v najlepšom z možných svetov“ – Gottfried Wilhelm Leibniz

 

„Naučil som sa mlčaniu od zhovorčivých, tolerancii od netolerantných a láskavosti od neláskavých, ale napodiv som týmto učiteľom nevďačný.“ – Chalíl Džibrán

 

„Existuje len jeden skutočne vážny filozofický problém, a tým je samovražda.“ – Albert Camus

 

„Keď sa zotmie, uvidíš hviezdy.“ – Ralph Waldo Emerson

 

„Čo je racionálne, je skutočné a čo je skutočné, je racionálne“ – G. W. F. Hegel

 

„A každý deň, v ktorom sme si aspoň raz nezatancovali, by sme mali považovať za stratený.“ – Nietzsche

 

„Cieľom života nie je byť šťastný. Cieľom živote je byť užitočný, čestný, súcitný, mať nejaký zmysel, aby ste žili a žili dobre.“ – Ralph Waldo Emerson

 

„Ľudia požadujú slobodu slova ako náhradu za slobodu myslenia, ktorú využívajú len zriedka.“ – Soren Kierkegaard

 

„Ak niekoho miluješ, nechaj ho odísť, lebo ak sa vráti, vždy bol tvoj. Ak sa nevrátil, nikdy nebol.“ – Chalíl Džibrán

 

„Šťastie nie je ideálom rozumu, ale predstavivosti.“ – Immanuel Kant

 

„Naša najväčšia sláva nespočíva v tom, že nikdy nezlyháme, ale v tom, že vždy, keď zlyháme, vstaneme.“ – Ralph Waldo Emerson

 

„Voľný čas je matkou filozofie.“ – Thomas Hobbes

 

„Človek by si mal každý deň vypočuť aspoň krátku pieseň, prečítať dobrú báseň, pozrieť si pekný obraz, a ak by to bolo možné, povedať pár rozumných slov.“ – Goethe