Carl Gustav Jung citáty: 55 jeho nezabudnuteľných myšlienok

Carl Gustav Jung citáty a výroky

„Nie som to, čo sa mi stalo, som to, čím som sa rozhodol stať.“

 

„Poznanie vlastnej temnoty je najlepšou metódou, ako sa vyrovnať s temnotou iných ľudí.“

 

„Každá forma závislosti je zlá, bez ohľadu na to, či ide o alkohol, morfium alebo idealizmus.“

 

„Ste tým, čo robíte, nie tým, čo hovoríte, že budete robiť.“

 

„Zvláštny privilégiom života je stať sa tým, kým skutočne ste.“

 

„Ani šťastný život nemôže byť bez istej miery temnoty a slovo ‘šťastný’ by stratilo svoj význam, keby nebolo vyvážené smútkom.“

 

„Stretnutie dvoch osobností je ako kontakt dvoch chemických látok: ak dôjde k reakcii, obe sa premenia.“

 

„Všetko, čo nás na druhých irituje, nás môže viesť k pochopeniu seba samých.“

 

„Vaša vízia bude jasná až vtedy, keď sa dokážete pozrieť do svojho srdca. Kto sa pozerá von, sníva, kto sa pozerá dovnútra, prebúdza sa.“

 

„Všetky najväčšie a najdôležitejšie problémy života sú v podstate neriešiteľné. Nikdy sa nedajú vyriešiť, ale iba prekonať.“

 

„Človek, ktorý neprešiel peklom svojich vášní, ich nikdy neprekonal.“

 

„Prvá polovica života je venovaná formovaniu zdravého ega, druhá polovica je zameraná na to, aby sme sa ho zbavili.“

 

„Znalosť sa neopiera len o pravdu, ale aj o omyl.“

 

„Pohľad von sa musí zmeniť na pohľad do seba. Objavovanie seba samého vám poskytne všetko, čím ste, čím ste mali byť a z čoho a pre čo žijete.“

 

„Vyhýbať sa smrti je niečo nezdravé a nenormálne, čo oberá druhú polovicu života o jeho zmysel.“

 

„Ľudia urobia čokoľvek, nech je to akokoľvek absurdné, aby sa vyhli konfrontácii s vlastnou dušou.“

 

„Najdesivejšia vec je úplne prijať seba samého.“

 

„Ako môžem byť dôležitý, keď nevrhám tieň? Ak mám byť celistvý, musím mať aj temnú stránku.“

 

„Celistvosť sa nedosahuje odrezaním časti bytosti, ale integráciou protikladov.“

 

„Stredný vek je časom, keď sa môžeme zbaviť prevažujúceho ega a zamyslieť sa nad hlbším významom ľudskej existencie.“

 

„Dlh, ktorý máme voči hre imaginácie, je nevyčísliteľný.“

 

„Kyvadlo mysle osciluje medzi zmyslom a nezmyslom, nie medzi dobrom a zlom.“

 

„Schopnosť riadeného myslenia nazývam intelektom, schopnosť pasívneho alebo neriadeného myslenia nazývam intelektuálnou intuíciou.“

 

„Tam, kde vládne múdrosť, neexistuje rozpor medzi myslením a cítením.“

 

„Položením správnej otázky vyriešime polovicu problému.“

 

„Sny sú pre mňa súčasťou prírody, ktorá nemá v úmysle klamať, ale vyjadruje niečo, ako najlepšie vie.“

 

„Ak chceme niečo zmeniť na dieťati, mali by sme to najprv preskúmať a zistiť, či to nie je niečo, čo by bolo lepšie zmeniť na sebe.“

 

„Nič nemá silnejší psychologický vplyv na ich okolie a najmä na ich deti ako neprežitý život rodiča.“

 

„Všetko závisí od toho, ako sa na veci pozeráme, a nie od toho, aké sú.“

 

„Najmenšia vec s významom má v živote väčšiu hodnotu ako najväčšia vec bez neho.“

 

„Aby prišlo lepšie, musí dobro ustúpiť.“

 

„Hovorí sa, že žiadny strom nemôže vyrásť do neba, ak jeho korene nesiahajú až do pekla.“

 

„Veľké talenty sú najkrajšie a často aj najnebezpečnejšie plody na strome ľudstva. Visia na tých najtenších vetvičkách, ktoré sa dajú ľahko odlomiť.“

 

„Zdravý človek nemučí iných – mučený sa spravidla stáva mučiteľom.“

 

„Vždy ma zaujímalo, že existuje prekvapujúci počet ľudí, ktorí nikdy nepoužívajú svoj rozum, ak sa tomu môžu vyhnúť, a rovnaký počet tých, ktorí ho síce používajú, ale úžasne hlúpym spôsobom.“

 

„Hanba je emócia, ktorá požiera dušu.“

 

„To, čomu sa brániš, pretrváva.“

 

„Slová sú zvieratá, žijúce svojou vlastnou vôľou.“

 

„Vytvorenie niečoho nového sa nedeje prostredníctvom intelektu, ale prostredníctvom hravého inštinktu pôsobiaceho z vnútornej potreby. Tvorivá myseľ sa hrá s predmetmi, ktoré miluje.“

 

„Ruky často vyriešia záhadu, s ktorou rozum márne bojoval.“

 

„Všetko závisí od toho, ako sa na veci pozeráme, a nie od toho, aké sú. Najmenšia vec s významom má v živote väčšiu hodnotu ako najväčšia vec bez neho.“

 

„Príčinou zla vo svete je, že ľudia nie sú schopní rozprávať svoje príbehy.“

 

„Topánky, ktoré sedia jednému, tlačia druhého; neexistuje recept na život, ktorý by vyhovoval všetkým prípadom.“

 

„Najvyššou, najrozhodujúcejšou skúsenosťou je byť sám so sebou. Musíte byť sami, aby ste zistili, čo vás podporuje, keď zistíte, že neviere podporiť sám seba. Len táto skúsenosť vám môže dať nezničiteľný základ.“

 

„Viera, nádej, láska a pochopenie sú najvyššími úspechmi ľudského úsilia. Nachádzame ich skúsenosťou.“

 

„Ak človek nerozumie človeku, má tendenciu považovať ho za blázna.“

 

„Deti sa učia podľa toho, ako sa správa dospelý, a nie podľa jeho rečí.“

 

„Osamelosť nepochádza z toho, že človek nemá okolo seba žiadnych ľudí, ale z toho, že nie je schopný komunikovať veci, ktoré sa mu zdajú dôležité, alebo že zastáva určité názory, ktoré ostatní považujú za neprípustné.“

 

„Najlepšia politická, sociálna a duchovná práca, ktorú môžeme urobiť, je stiahnuť premietanie nášho tieňa na iných.“

 

„Už nie som sám so sebou a môžem si len umelo pripomenúť ten desivý a krásny pocit samoty. To je tienistá stránka šťastia lásky.“

 

„Nikto nemôže klesnúť tak nízko, ak nemá veľkú hĺbku. Ak sa niečo také môže človeku stať, vyzve to jeho najlepšie a najvyššie na druhej strane; to znamená, že táto hĺbka zodpovedá potenciálnej výške a najčernejšia tma skrytému svetlu.“

 

„Väčšinu mojich pacientov netvorili veriaci, ale tí, ktorí svoju vieru stratili.“

 

„Na to, aby sme zistili, čo je v nás skutočne individuálne, je potrebná hlboká reflexia a zrazu si uvedomíme, aké je objavovanie individuality neobyčajne ťažké.“

 

„Asi tretina mojich prípadov netrpí klinicky definovateľnou neurózou, ale nezmyselnosťou a prázdnotou svojho života. To možno definovať ako všeobecnú neurózu našej doby.“

 

„Pohľad na dieťa… vzbudí v dospelom, civilizovanom človeku určité túžby – túžby, ktoré sa týkajú nenaplnených túžob a potrieb tých častí osobnosti, ktoré boli vymazané z celkového obrazu v prospech prispôsobenej osobnosti.“