Budha a jeho veľké citáty. Tieto myšlienky musíte poznať

Budha citáty

 

 

Ak niečo stojí za námahu, pusť sa do toho s celým srdcom.

 

Disciplinovaná myseľ prináša radosť.

 

Nič ti neublíži viac ako tvoja neustrážená myseľ.

 

Zdravie je najväčší dar, spokojnosť je najväčšie bohatsvo.

 

Dávaj, aj keď máš málo.

 

Zanechaj všetko, čo nie je tvoje. Ak sa toho zbavíš, bude ti to na dlhý úžitok a šťastie.

 

Len ty sa musíš snažiť. Buddhovia ti len ukážu cestu.

 

Nádoba sa plní kvapku po kvapke. Podobne múdry muž, ktorý sa učil kúsok po kúsku, 

napĺňa seba dobrom.

 

Meditácia prináša múdrosť, jej nedostatok zanecháva obmedzenosť. 

 

Ľudia s názormi len obťažujú druhých.

 

Všetkým skúsenostiam predchádza myseľ, ona je ich paňou, ona ich vytvára.

 

Nelipnite na minulosti, nesnívajte o budúcnosti, zamerajte svoju myseľ na súčasnosť. 

 

S horlivosťou sprav dnes všetko, čo treba. Kto vie, zajtra možno príde smrť.

Ak nájdeš múdreho kritika, ktorý ti ukáže tvoje chyby, nasleduj ho ako sprievodcu k skrytému pokladu. 

 

Všetko, čo má v povahe vznikať, má v povahe aj zanikať. 

 

Tak ako búrka nepohne pevným kameňom, ani múdrym mužom nezamáva chvála či hana.

 

Ak sa nepostaráme o ostatných, keď to potrebujú, kto sa postará o nás?

 

Naplno sa cvič, aby si dosiahol pokoj. 

 

Zaumieň si robiť dobro. Rob ho stále a znovu a naplní ťa radosť.

 

Umlč zlostného láskou. Umlč zlomyseľného vľúdnosťou. Umlč lakomca štedrosťou. Umlč klamára pravdou. 

 

Ktokoľvek nevybuchne na nahnevaného, vyhrá ťažký súboj. 

 

Na čo myslíme, tým sa staneme.

 

Akokoľvek veľa svätých slov prečítate, koľkokoľvek ich poviete, aké dobro vám urobia, keď na ich základe nebudete konať?

 

Nikdy nepozerám na to, čo sa stalo; pozerám na to, čo ešte treba urobiť.

 

Ten, kto žil múdro, sa nemusí obávať ani smrti.