37 citátov o ľuďoch, ktoré by ste si mali prečítať

Citáty o ľuďoch

“Peniaze nemenia ľudí, iba ich odhaľujú. Ak je človek prirodzene sebecký, arogantný alebo chamtivý, peniaze to vynesú na povrch, nič viac.“ 

– Henry Ford

 

“Takmer všetci ľudia neznesú nešťastie, ale ak chceš otestovať ľudskú povahu, dajte niekomu moc.”

– Abrahám Lincoln

 

“Kto je v malých veciach nedbalý na pravdu, tomu sa nedá dôverovať ani pri vážnych veciach.“ – Albert Einstein

 

“Nakoniec by ste mali vždy robiť správne veci, aj keď je to ťažké.”

– Nicholas Sparks

 

“Zaujímajte sa viac o svoj charakter ako o svoju reputáciu, pretože váš charakter je taký, aký v skutočnosti ste, zatiaľ čo vaša reputácia je iba odrazom toho, čo si ostatní myslia o vás.”

– John Wooden

 

“Charakter sa nedá vybudovať ľahko a potichu. Iba vďaka skúsenostiam zo skúšok a utrpenia možno dušu posilniť, mať jasnejšiu víziu, inšpirovať ctižiadosť a dosiahnuť úspech.”“ – Helen Keller

 

“Charakter človeka môžete ľahko posúdiť podľa toho, ako sa správa k tým, ktorí pre neho nemôžu nič urobiť.” – Johann Wolfgang von Goethe

 

“Mám sen, že moje štyri malé deti raz budú žiť v národe, kde nebudú posudzované podľa farby pleti, ale podľa charakteru.”

– Martin Luther King Jr.

 

“Je lepšie byť sám ako v zlej spoločnosti.” – George Washington

 

„Vychovávať človeka v mysli, ale nie v morálke, znamená vychovávať hrozbu pre spoločnosť.“ – Theodore Roosevelt

 

“Pravá podstata človeka vyjde najavo, keď je opitý.” – Charlie Chaplin

 

“Všetka krutosť pramení zo slabosti.” – Seneca

 

“Zdá sa, že si ľudia neuvedomujú, že ich názor na svet je zároveň priznaním ich charakteru.“ – Ralph Waldo Emerson

 

“Pes odráža rodinný život. Kto kedy videl energického psa v pochmúrnej rodine, alebo smutného psa v šťastnej rodine? Vrčiaci ľudia majú vrčiacich psov, nebezpeční majú nebezpečných.“ – Arthur Conan Doyle

 

“Aký je človek viete posúdiť podľa toho, čo robí, keď je pri moci.” – Platón

 

„Charakter – ochota prijať zodpovednosť za svoj vlastný život – je zdrojom, z ktorého pramení sebaúcta.“

– Joan Didion

 

“Keď si vyberáte svojich priateľov, nenechajte sa ovplyvniť ich osobnosťou, keď viac o nich vypovedá charakter.”

– W. Somerset Maugham

 

„Jedno predsavzatie, ktoré som urobil a snažím sa ho vždy dodržať, je toto: povzniesť sa nad maličkosti.“ – John Burroughs

 

“Charakter znamená urobiť, čo nechcete, ale viete, že by ste mali urobiť.”

– Joyce Meyer

 

„Niektorí ľudia si myslia, že sa počíta iba intelekt: vedieť vyriešiť problémy, vedieť sa zaobísť, vedieť rozpoznať výhodu a využiť ju. Ale intelekt je bezcenný bez odvahy, lásky, priateľstva, súcitu a empatie. “

– Dean Koont

 

“Talent je dar, ale charakter je voľba.“

– John C. Maxwell

 

“Muž je doslova to, čo si myslí, jeho charakter je úplným súhrnom všetkých jeho myšlienok.”

– James Allen

 

“Pozorujte svoje myšlienky, stanú sa vašimi slovami; sledujte svoje slová, stávajú sa vašimi činmi; sledujte svoje činy, stávajú sa vašimi návykmi; dávajte pozor na svoje zvyky, stanú sa vaším charakterom; sleduj svoj charakter, stane sa vaším osudom. “ – Lao Tzu

 

“Muž charakteru nachádza v ťažkostiach zvláštnu príťažlivosť, pretože iba vtedy, keď sa s ťažkosťami vyrovná, môže realizovať svoj potenciál.”

– Charles de Gaulle

 

“Knižnica človeka vám povie všetko, čo o ňom budete niekedy potrebovať vedieť.”

– Walter Mosley

 

“Budovanie charakteru sa začína v detstve a pokračuje až do smrti.”

– Eleanor Rooseveltová

 

“Pravý charakter sa odhaľuje pri voľbách, ktoré ľudia robia pod tlakom – čím väčší je tlak, tým hlbšie je odhalenie.“

– Robert McKee

 

“Každý hlupák môže kritizovať, odsudzovať a sťažovať si a väčšina tak robí. Chce to však charakter a sebaovládanie, aby sme boli chápaví a zhovievaví.” – Dale Carnegie

 

“Žijeme v kultúre, ktorá nás učí propagovať sa a osvojiť si zručnosti potrebné pre úspech, ale ktorá málo povzbudzuje k pokore, porozumemiu a úprimnej konfrontácii so sebou samým, ktoré sú potrebné pre budovanie charakteru.” – David Brooks

 

“Jedným z testov charakteru človeka je, či budete klamať?” – E. Stanley Jones

 

“Moc je skutočnou skúškou charakteru. V rukách čestného človeka je moc obrovským prínosom; v rukách tyrana spôsobuje strašnú skazu.” – John Maxwell

 

“Ak chcete zistiť, aký je človek, dobre sa pozrite na to, ako sa správa k svojim podriadeným, nie k sebe rovným.” – J.K. Rowlingová

 

“Z utrpenia sa vynorili najsilnejšie duše; silné osobnosti sú posiate jazvami.” – Kahlil Gibran

 

“Meradlom skutočnej povahy človeka je to, čo by urobil, keby vedel, že sa o tom nikdy nikto nedozvie.” – Thomas B. Macaulay

 

“Človek nikdy neodhalí svoju vlastnú povahu tak jasne, ako keď popisuje inú.” – Jean Paul

 

“Možno by sa história nemusela opakovať, keby sme raz za čas počúvali.”

– Wynne McLaughlin

 

“Sebectvo a chamtivosť, individuálna alebo národná, spôsobujú väčšinu našich problémov.”

– Harry S. Truman